• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Sprzedaż paliwa stałego przez Gminę Kutno

wegiel

3 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia5 sierpnia 2022 r. o dodatku ...

Czytaj dalej

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

paliwo

 Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Gmina Kutno informuje o swoim przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Nowy wygląd świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Nowym 23a

swietlica

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego Gminy Kutno "Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Nowym 23a". Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany J. Melka, ul Wiosenna 49, 99-300 Kutno Zakres robót budowlanych obejmował: ocieplenie 3 ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w tym tylnej podłużnej i dwóch szczytowych płytami st...

Czytaj dalej

Trwają zaawansowane prace remontowo – budowlane przy ul. Krośniewickiej 41

krosniewicka3

W dniu 28.10.2022 r. odbył się odbiór częściowy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy u. Krośniewickiej 41 w Kutnie" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85 % wartości inwestycji. 15 % wartości inwestycji stanowi wkład własny, a łączny koszt realizacji zadania to 1 740 00...

Czytaj dalej

Kondolencje

kondolencje-wojt-rada

 Kondolencje dla najbliższych śp. Stanisława Bobrzaka od od Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej i  Przewodniczącej Rady Gminy Kutno Joanny Kajszczarek

Spotkanie konsultacyjne dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

konsultacje-spotkanie

W dniu 3 listopada w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku odbyło się spotkanie w ramach Konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Wzięli w nim udział oraz przedstawiciele o...

Czytaj dalej

Złote Gody par małżeńskich z gminy Kutno

zlote-gody-medale

Cztery pary z gminy Kutno 29 października 2022 roku świętowały w Urzędzie Stanu Cywilnego piękny jubileusz „Złotych Godów", czyli 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wręczyła małżonkom listy gratulacyjne i medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.W tym ważnym dniu p.Wójt...

Czytaj dalej

„Ojczyzna to ziemia i groby”. Pamiętamy o bohaterach gminy Kutno.

swieto-zmarlych

 Na cmentarzach gminy Kutno znajdują się nagrobki zasłużonych mieszkańców Ziemi Kutnowskiej. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska oraz sekretarz Gminy Kutno Jacek Saramonowicz uczcili ich pamięć poprzez złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na mogiłach. Na szczególną uwagę zasługują nagrobki znajdujące się na cmentarzu przykościelnym w Str...

Czytaj dalej

Darmowy transport dla mieszkańców gminy Kutno w 2023 roku

przystanek

Szanowni Mieszkańcy W 2023 roku nastąpi zmiana przewoźnika w zakresie publicznego transport zbiorowego. W miejsce Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie usługi będzie świadczyła firma FULLTRAVELL Sp. z o.o. z siedzibą w Wierzbiu, a organizatorem transportu publicznego na terenie Gminy Kutno będzie Powiat Kutnowski. W celu zapewnienia mi...

Czytaj dalej

Teren byłej świetlicy w Sierakowie zyska nowe oblicze

sierakow

Gmina Kutno przystąpiła do wykonania prac rozbiórkowych budynku dawnej świetlicy wiejskiej w Sierakowie, który nie nadawał się do dalszego użytkowania. Prace obejmują: zburzenie budynku, wywiezienie materiału rozbiórkowego, zasypanie wykopów oraz uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu po zakończeniu robót. W kolejnym etapie prac planowane...

Czytaj dalej

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30