gminakutno: Rolnictwo

Obwieszczenie Wójt Gminy Kutno dotyczące Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań

Obwieszczenie Wójt Gminy Kutno dotyczące Elektronicznej Książki Ewidencji...

Wójt Gminy Kutno działając na podstawie art. 42 b ust. le ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( Dz. U. z 2020r., poz. 1683, 2320) oraz informacji otrzymanej od Zarządu Koła Łowieckie...
Informacja dla rolników z terenu gminy Kutno
dot. programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej”

Informacja dla rolników z terenu gminy Kutno dot. programu „Usuwanie folii...

Informujemy, że Gmina Kutno zamierza ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu folii rolniczej (białej i czarnej) oraz ...
Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń

 Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą afrykańskiego pomoru świń.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja na temat konieczności zgłaszania każdego przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.
Informacja o dofinansowaniu zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów

Informacja o dofinansowaniu zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kutno nr XXIX/225/2021 z dnia 26.02.2021 r.w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w...
Szkolenie „Zmiany w płatnościach bezpośrednich w 2021 roku”

Szkolenie „Zmiany w płatnościach bezpośrednich w 2021 roku”

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza rolników na szkolenie internetowe - webinarium na temat: „Zmiany w płatnościach bezpośrednich w 2021 roku" w dniu 26.03.2021 roku o go...
Ptasia grypa - komunikat

Ptasia grypa - komunikat

W ślad za otrzymaną korespondencją z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie informujemy, że za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zwany „obszarem zagro...
Zmiana wysokości opłat za paszporty dla bydła

Zmiana wysokości opłat za paszporty dla bydła

Poniżej zamieszczamy komunikat dotyczący zmiany w wysokości opłat za paszporty dla zwierząt.
Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacj...
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Poniżej komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat ogniska ptasiej grypy na fermie indyków w powiecie gostynińskim.