KGW w Nowej Wsi

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W NOWEJ WSI

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, gm. Kutno zostało powołane do życia w 1955 roku. W czasie swojej działalności Panie podejmowały wiele inicjatyw mających na celu integracje środowiska wiejskiego oraz dystrybucję cennych, a zarazem trudnych do zdobycia - jak na tamte czasy - dóbr, drobiu i pasz.

Ważnym elementem działalności koła do dnia dzisiejszego jest organizacja szkoleń, kursów, pokazów żywieniowych i wycieczek. Coroczną, nieprzerwaną tradycją jest organizacja Dnia Kobiet 8 marca.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi współpracowało z:

 • Urzędem Gminy Kutno;
 • Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach;
 • Kółkiem Rolniczym SKR w Kutnie.

Obecnie współpracuje z:

 • Urzędem Gminy Kutno;
 • Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach;
 • ARiMR w Kutnie.

Ponadto KGW podejmuje działania z wieloma innymi instytucjami, firmami i osobami fizycznymi, działając na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego.

W swojej 64 letniej działalności przewodniczącymi koła były:

 • Cieślińska Leokadia
 • Kotlińska Janina
 • Otto Anna
 • Jagiełło Aurelia
 • Stolińska Janina
 • Fijałkowska Jadwiga

Od grudnia 2018 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR. Obecnie przewodniczącą KGW w Nowej Wsi jest Chmielewska Monika.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30