Rusza nabór wniosków na dodatek węglowy

wegiel

Informujemy że od 23 sierpnia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie rozpoczyna wydawanie oraz przyjmowanie wniosków na nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza zasilany węglem kamiennym, brykietem lub peletem z zawartością co najmniej 85 procent węgla.

Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

We wniosku należy podać:

  • dane wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji: imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz dane osób w gospodarstwie domowym
  • miejsce zamieszkania dla ustalenia właściwości gminy
  • numer rachunku bankowego na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

Weryfikacja tych danych przez gminę wynika z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy.

Złożenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie wymaga wykazania dochodów swoich i członków rodziny.

Wnioski można składać w gminach do 30.11.2022 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 355 70 36 i 24 355 70 37.

Poniżej wniosek o dodatek węglowy i klauzula informacyjna w formacie PDF

Poniżej wniosek o dodatek węglowy i klauzula informacyjna w formacie Word [.docx]

Wniosek-o-dodatek-weglowy--klauzula
496 kb
Wniosek-o-dodatek-weglowy--klauzula
59 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30