OSP w Wierzbiu

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbiu powstała w 1926 roku. Inicjatorem powstania OSP był Jan Szewczyk, który pochodził z Klonowca a mieszkał w naszej miejscowości . Zarejestrowana została w gminie Sójki pod którą w owym czasie nasza wieś podlegała . Wójtem gminy w 1926 roku był Hrabia Moszyński który to zakupił dla OSP Wierzbie Sikawkę ręczną i węże obustronne . W związku z tym iż nie posiadaliśmy remizy zakupiony sprzęt został umiejscowiony u Stefana Rzymkowskiego. W roku 1930 na wniosek powiatu powołano Zarząd OSP Wierzbie w składzie: Władysław Rzymkowski – Prezes, Stefan Rzymkowski –Komendant , Stanisław Majtczak – Skarbnik , Józef Goździk – Sekretarz. W 1933 roku na zebraniu Podjęto decyzję o budowie remizy. Plac pod remizę podarował Stefan Rzymkowski a pieniądze pochodziły z organizacji potańcówek i darowizn, natomiast pustaki zrobili strażacy . I tak w 1936 roku za kwotę około 3 000 zł powstała nowa Remiza . Do wybuchu II Wojny Światowej czyli 1939 roku Straż OSP Wierzbie działała bardzo sprawnie. Biorąc pod uwagę iż w owym czasie wszystkie zabudowania kryte były strzechą pożarów nie brakowało. W latach 1939 – 1945 OSP Wierzbie została formalnie rozwiązana przez okupanta . Po odzyskaniu Niepodległości w 1946 roku Nasza Straż rozpoczyna swoją działalność . Nowy Zarząd w składzie Zygmunt Kolankiewicz – Prezes , Jan Majtczak – Komendant , Józef Goździk – Sekretarz i Skarbnik w jednej osobie, rozpoczynał od zera , z mocno zniszczoną remizą i pustą kasą . na początku lat 50 ubiegłego wieku powołano kolejny zarząd w składzie: Henryk Płomiński – Prezes , Stanisław Wasiak – Komendant , Józef Gożdzik – Sekretarz i Skarbnik . Kolejny Zarząd powołano w składzie Ryszard Gożdzik – Prezes , Stanisław Trafalski – Komendant, Józef Gożdzik – Sekretarz i Skarbnik . Ryszard Gożdzik na stanowisku Prezesa był krótko ponieważ wyprowadził się z naszej wsi a na jego miejsce został wybrany Gabriel Płomiński . Niestety nowy Prezes w wyniku ciężkiej choroby zmarł . Powołano Nowy Zarząd w składzie : Jan Karasiewicz – Prezes , Stanisław Trafalski – Komendant , Sylwester Solarski Sekretarz i Skarbnik , Stanisław Olesiński Gospodarz. Rok 1957 był dla Naszej wsi bardzo ważny ze względu na powołanie Kółka Rolniczego i Komitetu Elektryfikacji Wsi . Na początku lat 70-siątych druh Solaski , który był Skarbnikiem i Sekretarzem miał poważny wypadek i musiał być hospitalizowany . w związku z tym został powołany nowy zarząd w składzie ; Antoni Płomiński- Prezes , Jan Karasiewicz-komendant, Stanisław Trafalski- Skarbnik , Stanisław Olesiński – Sekretarz, Lech Piotrowski – Gospodarz. U gospodarza w związku z tym iż był również motopompistą został pogłębiony staw który miał służyć jako zbiornik przeciwpożarowy . W 1978 roku w składzie zarządu dokonano dwóch zmian Komendantem został Krzysztof Brzdęk a Skarbnikiem Stanisław Okrajni. 9 października 1985 na wniosek ówczesnego Naczelnika gminy zwołano zebranie wiejskie na którym wybrano nowy zarząd w składzie; Andrzej Majtczak – Prezes , Stanisław Olesiński – Zastępca prezesa, Tadeusz Janowski – Komendant , Marek Walczak – Zastępca komendanta, Michał bednarek – Skarbnik , Klemens Frątczak – Sekretarz , Zbigniew Brzdęk – gospodarz, Mirosław Maćkowiak – motopompista. Na tym zebraniu również podjęto decyzję o budowie nowej remizy i powołano komitet jej budowy na czele którego stanął Tadeusz Janowski . Nowa Sala miała stanąć na placu po Kółku Rolniczym a w budowę miały zaangażować się panie z KGW na czele z Danutą Brzdęk i Marią Janowską. Remiza Powstała w rekordowym czasie bo w roku 1986 stały mury a w sierpniu 1987 roku dokonano uroczystego otwarcia . był to na tamte czasy bardzo nowoczesny obiekt a jego budowa wyniosła 13 milionów złotych . 28 sierpnia 1987 roku wybrano nowy zarząd w składzie: Tadeusz Janowski-Prezes, Stanisław Olesiński – vice prezes , Andrzej Jagieła-Naczelnik, Maria Janowska z-ca Naczelnika, Klemens Frątczak-Sekretarz, Michał Bednarek-skarbnik, Andrzej Majtczak - członek zarządu, Zbigniew Brzdęk-Gospodarz. Przez kolejne lata Nowa Remiza Służyła mieszkańcom i nie tylko do organizowania Wesel, Zabaw Dożynek na różnym szczeblu, Zebrań Strażackich itp.W lipcu 1998 roku nasza Straż otrzymała Nowy Samochód Pożarniczy. W 2004r. w remizie zamontowano centralne ogrzewanie. Tego samego roku we wrześniu dotychczasowy prezes naszego OSP złożył rezygnację, a do końca roku 2004 jego funkcje przejął dotychczasowy zastępca Stanisław Olesiński. W styczniu 2005r. dokonano zmian w zarządzie, funkcje prezesa przejął Maciej Rzeźnicki, a vice prezesa Michał Bednarek. Mirosław Maćkowiak został gospodarzem. 25 stycznia 2006r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze i dokonano wyboru nowego zarządu: Antoni Jóźwiak-Prezes, Maciej Rzeźnicki-vice prezes, Andrzej Płomiński-Naczelnik, Zbyszek Olesiński-z-ca Naczelnika, Janina Pasikowska-członek zarządu, Jerzy Kajewski-skarbnik, Andrzej Jarzębski-sekretarz, Łukasz Bardziński-kronikarz, Mirosław Maćkowiak-gospodarz. W tym samym roku nasza Straż hucznie obchodziła 80-lecie powstania. Przez kolejne 5 lat braliśmy udział w różnego rodzaju uroczystościach, zawodach, piknikach, zabawach, itp. Nasza Straż co roku brała udział w odśnieżaniu okolicznych wsi. 8 stycznia 2011r. powołano nowy zarząd: ponownie prezesem został Antoni Jóźwiak, Andrzej Jarzębski-zastępcą prezesa, Jerzy Kajewski-skarbnikiem, Zbyszek Olesiński-sekretarzem, Emila Olesińska-kronikarzem, Ireneusz Matuszewski-naczelnikiem, Robert Janowski-zastępcą naczelnika, Janina Pasikowska-członkiem zarządu, Mirosław Maćkowiak-Gospodarzem. Ten zarząd pracował przez kolejne 5 lat i podtrzymywał dobre tradycje oraz pomnażał majątek OSP. W 2016r. po kolejnych 5-ciu latach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym powołano zarząd w składzie: Antoni Jóźwiak-Prezes, Robert Janowski-Vice Prezes, Jacek Wiankowski-Naczelnik, Ireneusz Matuszewski-Zastępca Naczelnika, Zbyszek Olesiński-Sekretarz, Emila Olesińska-Kronikarz, Jerzy Kajewski-Skarbnik, Rafał Zielak-Członek Zarządu, Kazimierz Kwieciak-Gospodarz. Podczas trwania kadencji tego zarządu udało się pozyskać bardzo wiele sprzętu pożarniczego, a najważniejszym zadaniem okazało się kompleksowy remont naszej remizy wewnątrz, na zewnątrz, włącznie z budynkami gospodarczymi i otaczającym terenem. Cała inwestycja wyniosła 700 tyś. Zł. Z czego połowa pochodziła ze środków unijnych, a połowa z dotacji gminnej. Ten zarząd działa do dnia dzisiejszego, niestety w roku 2020 zmarł nasz skarbnik Jerzy Kajewski. Dzieje spisał Antoni Jóźwiak na podstawie kronik prowadzonych przez Józefa Goździka i Marię Janowską. 

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30