Komunikat dotyczący sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie.

wegiel

Poniżej treść komunikatu w sprawie sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie w gminie Kutno

Komunikat

nieczynne-maj

Poniżej komunikat Wójt Gminy Kutno.

Komisja konkursowa

Wójt Gminy Kutno powołała komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach inicjatywy lokalnej w 2022 r. Zarządzenie wraz z regulaminem prac komisji konkursowej dostępne pod linkiem: http://bip.gminakutno.pl/strony/6677.dhtml

Komisja konkursowa

Wójt Gminy Kutno powołała komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresów: 1)Kultury fizycznej, sportu i turystyki; 2)Ochrony zdrowia i ekologii; 3)Kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji; Zarządzenia wraz z regulaminami prac komisji konkursowych pod linkiem...

Czytaj dalej

Komunikat

komunikat

Poniżej komunikat dot. decyzji Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków na dotacje przedsięwzięć sportowych

 Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska ogłosiła możliwość składania wniosków na dotacje przedsięwzięć sportowych.  Poniżej treść zarządzenia Nr 21/2022 Wójta Gminy Kutno z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie określenia przedsięwzięć sportowych, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Gminy w 2022 roku. 21_02_2022_14_17_38_zarzadzenie_...

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

zdjęcie do informacji o przetargu

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej dot. przetargu na nieruchomość lokalową.

Komunikat w sprawie procesu o przywrócenie pracownika Urzędu Gminy Kutno do pracy

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie dotyczącego przywrócenia pracownika Urzędu Gminy Kutno do pracy

Czytaj dalej

Terminy polowań zbiorowych KŁ "Dzik"

Terminy polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Dzik" dostępne są w pliku poniżej.

Czytaj dalej

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30