Komunikat

komunikat1

Poniżej treść komunikatu Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej dot. niewrzucania odpadów do kanalizacji.

KOMUNIKAT Nr 2 W sprawie stwierdzenia poprawy jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Strzegocin

woda-kran

Poniżej treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Strzegocinie zaopatrujący miejscowości: Boża Wola, Byszew, Dębina, Gnojno, Siemiennik, Grabków, Julinki, Leszno, Dudki, Leszczynek, Marianki, Nowa Wieś, Nagodów, Piwki, Obidówek, Kolonia Strzegocin, Strzegocin, Stanisław...

Czytaj dalej

Mieszkańcy Leszna zyskali nową sieć kanalizacji sanitarnej

b2ap3_large_kanalizacja

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno, gm. Kutno". W ramach zadania został wybudowany system kanalizacji rozdzielczej grawitacyjno – ciśnieniowej odprowadzającej ścieki sanitarne (bytowe) od mieszkańców osie...

Czytaj dalej

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminę Kutno.

woda-stawki

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Gminę Kutno. Taryfa wcho...

Czytaj dalej

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wykonanie tłoczni ścieków surowych oraz przebudowę oczyszczalni ścieków gm. Kutno”

tab-RFI-2

  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowejw miejscowości Leszno, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wykonanie tłoczni ścieków surowych oraz przebudowę oczyszczalni ścieków gm. Kutno". Dofinansowanie: 1 200 000,00 zł Wartość całkowita inwestycji: 2 358 000,00 zł.

Nowe taryfy z dopłatą od Gminy Kutno za zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

20220220-221308b2ap3_large_20220210-203218woda_kran

Gmina Kutno informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kutno na okres 3 lat, ustalona decyzją nr WA.RZT.070.1.310A.14.219 z dnia 30-12-2020 r., została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 27 stycznia 2021 roku i wchodzi w życie ...

Czytaj dalej

Woda z sieci wodociągu przydatna do spożycia

szklanka napełniana wodą z kranu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku – w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdził przydatność wody do spożycia z s...

Czytaj dalej

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30