gettyimages-922707956-kopia-jpg

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku – o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia  7  grudnia 2017 ro...
Zrzut-ekranu-2020-03-20-o-03.51.24

Woda z sieci wodociągu przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie,  w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku – w sprawie jakości ...