• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminę Kutno.

woda-stawki

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez
Gminę Kutno.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 11 marca 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa wg cen wyrażonych w złotych za m3 dostarczonej wody. Podane poniżej ceny wyrażone w złotych za m3 pobranej wody są cenami netto i zgodnie z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Przy rozliczeniach za odprowadzane ścieki obowiązuje taryfa wg cen wyrażonych w złotych za m3 dostarczonej wody. Podane poniżej ceny wyrażone w złotych za m3 odprowadzonych ścieków są cenami netto i zgodnie z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.  

Gmina Kutno informuje, iż uchwałą Rady Gminy Nr LXI/416/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku ustalono dopłatę do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kutno, oznaczonej jako ,,Grupa K 1". W myśl uchwały:

 • 1.od dnia 23 marca 2023 roku dopłata do 1 m³ ścieków wynosić będzie 2,27 zł netto,
 • 2.dopłata będzie obowiązywała przez rok od dnia wejścia w życie w 2023 roku taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kutno,
 • 3.cena 1m3 ścieków, po uwzględnieniu dopłaty o której mowa w ust. 1, będzie wynosiła w okresie wskazanym w ust. 2: 6,76 zł netto.

Do pobrania:
Decyzja WA.RZT.70.126.2022/5 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz z załącznikiem,
Uchwała Nr LXI/416/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kutno.
Decyzja-WA.RZT.70.126.2022_5-z-dn.-07.02.2023-r-2
3.8 mb
uchwala_doplata-do-sciekow
2.1 mb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30