• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Program "Czyste Powietrze"

20211206-115058czyste-powietrze

Wójt Gminy Kutno przypomina o funkcjonującym Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste Powietrze". Punkt działa w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nie wiesz, czy możesz skorzystać z Programu? Nie radzisz sobie z wypełnieniem dokumentów?

PRZYJDŹ DO NAS!

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;

Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;

Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;

Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,

Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;

Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno,na parterze, pokój nr 1, 

telefon kontaktowy: (24) 38 48 903

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek- godz.13:30 – 15:30

Czwartek – godz. 7:30-15:30

Piątek – godz. 7:30 – 9:30

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.

Celem Programu „Czyste Powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze" można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

https://portal.wfosigw.lodz.pl/oraz https://czystepowietrze.gov.pl/

Zachęcamy do korzystania z punktu !!!


Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30