• Wysoka Wielka z lotu ptaka
  Wysoka Wielka z lotu ptaka
 • Dwór w Głogowcu
  Dwór w Głogowcu
 • Zespół dworsko - parkowy w Leszczynku w nocnej odsłonie
  Zespół dworsko - parkowy w Leszczynku w nocnej odsłonie
 • Pałac w Malinie
  Pałac w Malinie
 • Szkoła w Byszewie
  Szkoła w Byszewie
 • Urząd Gminy Kutno - obchody Narodowego Święta Niepodległości
  Urząd Gminy Kutno - obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Kościół pw. św. Bartłomieja w Strzegocinie
  Kościół pw. św. Bartłomieja w Strzegocinie
 • Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Leszczynek Perłą Kultury regionu łódzkiego - miejsce które warto odwiedzić

kolaz-poprawiony

W kadencji 2018-2024 Gmina Kutno zrealizowała przedsięwzięcie o wielowymiarowym znaczeniu dla mieszkańców gminy jak i regionu. W ramach Projektu „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" z funduszy unijnych w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzono rewitalizację zespołu dworsko – parkowego w Leszczynku, gdzie swoją siedzibę od 2020 roku posiada Centrum Kultury Gminy Kutno. Wartość projektu wyniosła 11 366 054, 55 zł, z czego z budżetu Gminy Kutno wydatkowano kwotę 5 165 109,71 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmował:

Zadanie 1 – Infrastruktura turystyczna w tym m.in. inwestycje budowlane,

Zadanie 2 – Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia projektu w tym infrastruktura dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak boisko, plac zabaw i siłownia, scena plenerowa, urządzenie parku,

Zadanie 3 - Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego w tym m.in: zakup: instrumentów i sprzętu muzycznego, wyposażenia artystycznego, wyposażenie kina letniego oraz sceny letniej, wyposażenie sali widowiskowej,oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych,

Zadanie 4 - Kampania promująca ofertę turystyczną, w tym stworzenie nowego portalu internetowego oraz wydanie folderu turystycznego.

Celem projektu jest rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego i został on osiągnięty poprzez przebudowę infrastruktury turystycznej, przystosowanie istniejącego obiektu dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji turystycznych oraz zagospodarowanie terenu w Parku Kulturowym Etnograficznym Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim w Leszczynku.

Pierwotnie kształt projektu był tylko wskazaniem kierunku, jakiego rodzaju wydarzenia mają być organizowane. Obecnie Centrum Kultury Gminy Kutno jest w trwałości projektu do 2 listopada 2025 roku polegającej na budowaniu programu wydarzeń i promocji tego miejsca i historii w regionie łódzkim.

Centrum Kultury Gminy Kutno w swej działalności bazuje przede wszystkim na rodzimej tradycji i historii Ziemi Kutnowskiej.

Kalendarz wydarzeń obejmuje wiele interesujących przedsięwzięć:


1.w styczniu Wspólne Kolędowanie
2.w lutym Bal Karnawałowy – tematyczny,
3.w marcu Stoły Wielkanocne,
4.w kwietniu Konkurs poetycki im. Józefa Bohdana Zaleskiego,
5.w maju Majówka gitarowa,
6.w czerwcu Festyn rodzinny,
7.w lipcu Odyseja Napoleońska,
8.w sierpniu Festiwal Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna",
9.we wrześniu Święto Dziękczynienia - Dożynki Gminne,
10.w październiku Dni Seniora,
11.w listopadzie Konkurs Tańca Solowego,
12.w grudnia Magia Świąt,

a także w trakcie roku:


1.koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej,
2.plenerowe kino letnie,
3.warsztaty artystyczne,
4.wystawy prac malarskich i rękodzieła,
5.pokazy taneczne,
6.koncerty Orkiestry Gminy Kutno,
7.spotkania Klubu Seniora,
8.koncerty Zespołu Ludowego LESZCZYNIANKI,
9.występy sekcji tanecznej Zespołu Pieśni i Tańca „Leszczynki",
10.koncerty zaproszonych muzyków, zespołów,
11.gminne konkursy piosenki, plastyczne i recytatorskie,
12.sekcje: artystyczna, muzyczna i rekreacyjna.


Powyższa lista kilkudziesięciu wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku o różnym charakterze artystycznym jest wypełnieniem zapisów umowy i realizacji wielu zadań w ramach trwałości projektu.

Przy okazji warto dodać, że po realizacji zadania utrzymanie Centrum Kultury Gminy Kutno z całym zabytkowym kompleksem dworsko – parkowym od 2020 roku wiąże się z dużym zaangażowaniem zespołu pracowników Instytucji. Ponadto trwałość projektu przewiduje również konieczność utrzymania i zwiększenia zatrudnienia Instytucji o dodatkowe 6 osób (co stanowi min. 12 osób).

Projekt określa także precyzyjnie kwoty progowe, jakie Instytucja może osiągać z tytułu wynajmu pomieszczeń na potrzeby turystyczne w kwocie rocznej 3 000 zł oraz w kwocie 5 000 zł z tytułu sprzedaży biletów na imprezy turystyczne i rekreacyjne, co jest dużym ograniczeniem z uwagi na ciągłe zainteresowanie wynajmem przestrzeni lokalowych przez osoby prywatne czy firmy.

Czynione są starania w kierunku pozyskiwania innych środków finansowych poza budżetem Gminy Kutno jak dotacje, projekty, programy, konkursy. Dużym wsparciem są wpłaty sponsorskie, które w znacznej części pomagają i ułatwiają zrealizować całoroczny program działania instytucji na wysokim poziomie.

Oferta programowa od 2020 roku cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem mieszkańców i gości, na co wskazuje wysoka frekwencja.

1.Konkurs poetycki im. Józefa Bohdana Zaleskiego – wydarzenie cykliczne, które planowane jest do realizacji raz w roku na przełomie marca i kwietnia – łącznie 1 wydarzenie w roku – 3 konkursy – 420 osób,

2.Majówka gitarowa – wydarzenie organizowane raz w roku (maj) - łącznie 1 wydarzenie w roku- 3 wydarzenia – ok. 500 osób,

3. Wydarzenie historyczne - Odyseja Napoleońska w ramach poszerzenia dotychczasowej oferty imprez artystycznych, poprzez jej uatrakcyjnienie i wzbogacenie – wydarzenie 3 - dniowe odbywające się raz w roku (lipiec) - łącznie 1 wydarzenie w roku. – 2 wydarzenia – ok 1000 osób,

4.Festiwal Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna" – wydarzenie cykliczne raz w roku na początku sierpnia – łącznie w roku – 3 festiwale – ok. 1500 osób,

5.Święto Dziękczynienia - Dożynki Gminne – ok 5000 tys. osób,

6.Plenerowe kino letnie – wydarzenie cykliczne, raz w tygodniu seans filmowy w plenerze (od 1 lipca do 14 września) - łącznie 11 wydarzeń w roku –2600 osób,

7.Koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej wydarzenia cykliczne organizowane raz na kwartał - łącznie 4 wydarzenia w roku – 85 koncertów – ok 10 000 tys. osób

8.Warsztaty artystyczne – wydarzenia cykliczne, raz na kwartał (luty, maj, sierpień, listopad) - łącznie 4 wydarzenia w roku – 43 warsztaty – ok. 1 900 osób

9.Konkurs tańca solowego – wydarzenie o zasięgu wojewódzkim, cykliczna raz w roku (październik) - łącznie 1 wydarzenie w roku – 2 konkursy – ok. 200 osób

10.Wystawy prac malarskich i rękodzieła – wydarzenie organizowane kilka razy w roku - łącznie od 4 do 6 wydarzeń w roku – 41 wystaw – ok 5000 osób

11.Pokazy taneczne – wydarzenie organizowane 2 razy w roku (wiosna, jesień) - łącznie 2 wydarzenia w roku – 10 pokazów – ok 600 osób.

12.Koncerty Orkiestry Gminy Kutno – wydarzenia kilka razy w roku w ramach udziału orkiestry w organizowanych przez instytucję wydarzeniach, jak i innych indywidualnych koncertach – łącznie od 8 do 12 wydarzeń w roku – 4800 tys. osób,

13.Klub Seniora – spotkania dla osób powyżej 50. roku życia organizowane raz w tygodniu (poza okresem wakacji letnich) – łącznie do 40 spotkań w roku – 23 osoby,

14.Prezentacja Stołów Wielkanocnych – ponad 300 osób,

15.Koncerty Zespołu Ludowego LESZCZYNIANKI – wydarzenia kilka razy w roku w ramach udziału zespołu w organizowanych przez instytucję wydarzeniach oraz wyjazdowych festiwalach, przeglądach oraz koncertach – łącznie do 20 wydarzeń w roku – ok 1400 osób,

16. Sekcja taneczna Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Leszczynki" - wydarzenia kilka razy w roku w ramach udziału zespołu w organizowanych przez instytucję wydarzeniach oraz wyjazdowych festiwalach, przeglądach oraz koncertach – łącznie do 5 wydarzeń w roku – 53 dzieci,

17.Koncerty zaproszonych muzyków, zespołów itp. – wydarzenia kilka razy w roku – łącznie ok. 10 koncertów – ok 4000 tys. osób,

18.Gminne konkursy piosenki, plastyczne i recytatorskie - wydarzenia kilka razy w roku – łącznie do 5 wydarzeń w roku – ok. 1000 osób,

19.W instytucji w okresie od września do czerwca działają sekcje artystyczna, muzyczna i rekreacyjna - wydarzenia kilkanaście razy w roku w ramach działalności sekcji – łącznie ok. 30 wydarzeń – ok 1200 osób.

Realizacja powyższych przedsięwzięć nie wyczerpuje potencjału tego miejsca, jakim jest zespół dworsko – parkowy w Leszczynku, gdzie swoją siedzibę mają gminne instytucje kultury.Bogata i urozmaicona oferta oraz związana z tym wysoka frekwencja podczas wydarzeń wskazuje, że zarówno w gminie jak i w regionie łódzkim brakowało takiego miejsca, które w pełni zasługuje na miano perły kultury regionu łódzkiego.

                                                                                                                                                                                                                        WÓJT GMINY KUTNO

                                                                                                                                                                                                                             Justyna Jasińska


Leszczynek-Perla-Kultur_20240326-133134_1
295 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30