O nas

Gmina Kutno jest położona w samym sercu Polski w województwie łódzkim. To centrum możliwości, które jest dla nas niezwykłą inspiracją do życia, podejmowania nowych wyzwań, rozwoju i kultywowania tradycji. Motywuje nas do tego położenie geograficzne i potencjał tkwiący w naszych mieszkańcach. Gmina Kutno jest gminą wiejską, gdzie dominuje produkcja rolnicza, ogrodnicza i przemysł rolniczy. Kształt naszej gminy przypomina rogal, który otacza prężnie rozwijające się miasto Kutno. Z uwagi na swoje korzystne usytuowanie względem miasta gmina Kutno jest obecnie jedyną jednostką administracyjną powiatu, w której odnotowany jest wzrost liczby ludności. Stała się ona obszarem napływu migracyjnego mieszkańców z miasta, którzy mogą odnaleźć u nas spokój i wytchnienie od miejskiego zgiełku oraz cieszyć się otaczająca przyrodą. Odwiedzających turystów zachwyca piękno natury oraz nasz potencjał kulturowy. Liczne obiekty, takie jak zespoły pałacowe, dwory i kościoły zostały wpisane do rejestru zabytków, a swoim urokiem cieszą oko naszych mieszkańców i gości. Doskonałym tego przykładem jest odrestaurowany zespół dworsko-pałacowy w Leszczynku, gdzie obecnie mieści się Centrum Kultury Gminy Kutno, czy Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu. Jestem przekonana, że czas spędzony w naszej gminie wzbudzi w Państwu pozytywne emocje oraz pozwoli odpocząć, pozostawiając w pamięci miłe wspomnienia. Może zdecydują się Państwo zostać z nami na dłużej, aby współtworzyć społeczność naszej pięknej gminy.


Zapraszam,

Wójt Gminy Kutno

Justyna Jasińska

W 2019 wyłoniliśmy hasło promujące gminę: #gminakutno #centrummożliwości, które wyznacza kierunek działania i określa jej wyjątkowy charakter.

Położenie geograficzne

Gmina Kutno to gmina wiejska, położona w północnej części województwa łódzkiego, na Równinie Kutnowskiej, w powiecie kutnowskim.

Siedzibą gminy jest Urząd Gminy Kutno, znajdujący się w Kutnie, przy ul. Witosa 1

Gmina Kutno jest jedną z 11 gmin powiatu kutnowskiego i ściśle przylega do miasta Kutno, formując wokół niego swoisty pierścień, razem z nim tworzy Aglomerację Kutnowską. Oprócz miasta Kutno, gmina graniczy z 8 gminami: od strony południowej z gminą Witonią oraz gminą Daszyna (powiat łęczycki), od strony północnej z gminą Strzelce i gmina Łanięta, od strony wschodniej z gminą Krzyżanów i gminą Oporów, natomiast od strony zachodniej z gminą Krośniewice oraz Gminą Nowe Ostrowy.Pod względem administracyjnym w jej skład wchodzą 54 miejscowości. Całkowita powierzchnia gminy według wynosi 122,31 km², czyli 12 231 ha, z czego ogromną większość stanowią użytki rolne – grunty orne, sady, łąki i pastwiska (10 495 ha). Liczba ludności gminy według danych GUS wynosi 8 742 osoby, stanowiąc tym samym 8,5% ludności powiatu kutnowskiego.

Inwestycyjna perła w regionie - siedziba Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku

Największą zrealizowaną inwestycją jest rewaloryzacja późno - klasycystycznego zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku, gdzie swoją siedzibę ma Centrum Kultury Gminy Kutno. Późnoklasycystyczny dwór w Leszczynku powstał w połowie XIX wieku. Jest to parterowy, podpiwniczony budynek, murowany z cegły, na planie wydłużonego prostokąta, otynkowany i boniowany, z mieszkalnym poddaszem. Pośrodku strony frontowej znajduje się piętrowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem, który w części parterowej jest rozczłonkowany toskańskimi pilastrami. Na parterze umieszczono przedsionek z głównym wejściem do budynku. Dach jest czterospadowy, nad ryzalitem dwuspadowy. Pod koniec XIX wieku dwór rozbudowano od strony północnej o parterowe, podpiwniczone skrzydło boczne z poddaszem, przykryte dachem naczółkowym. Przed dworem znajdował się rozległy dziedziniec z owalnym podjazdem, a po jego północnej stronie wzniesiono oficynę mieszkalną i zabudowania gospodarcze. Przed zachodnią elewacją dworu znajdował się ogród kwiatowy. W zachodniej części parku zaprojektowano układ wodny, wykorzystując naturalne stawy połączone ciekiem wodnym. Na jednym z nich, poszerzonym i pogłębionym, wzniesiono sztuczną wyspę. W północnej części założenia parkowego znajdował się sad. Drzewa owocowe rosły również w części południowo-zachodniej. W 1918 roku wzdłuż południowej granicy parku przy szosie wzniesiono mur z kamienia polnego. Na terenie parku zachowały się liczne okazy starodrzewu m.in. lipy, graby oraz klony. Do najcenniejszych należy pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie pnia 520 cm.

Instytucja kultury jest perłą w regionie pozwalającą realizować potrzeby twórcze i rozwój artystyczny mieszkańców poprzez działalność sekcji, organizację imprez plenerowych i festynów. Organizuje także warsztaty artystyczne, wystawy prac malarskich i rękodzieła. Centrum Kultury Gminy Kutno działa prężnie przez cały rok, a w planach swojej dalszej działalności ma także Festiwal Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna", Majówkę gitarową, plenerowe kino letnie czy koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej, konkursy tańca oraz konkurs poetycki im. Józefa Bohdana Zaleskiego, polskiego poety, nawiązując do bogatej historii dworu w Leszczynku. Wartość inwestycji to ponad 11 mln złotych

Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie gminy Kutno działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (2 jednostki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Należą do nich:

 • OSP KSRG Wroczyny
 • OSP KSRG Komadzyn
 • OSP Leszczynek
 • OSP Gołębiewek Nowy
 • OSP Strzegocin
 • OSP Wierzbie
 • OSP Wysoka Wielka

W służbie czynnej działa ok. 80 strażaków, którzy aktywnie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale także miasta Kutno i okolicznych gmin. Druhowie włączają się również w życia społeczne, niosąc pomoc oraz pełniąc służbę reprezentacyjną w trakcie ważnych uroczystości państwowych i kościelnych.

Szkoły Podstawowe

Gmina Kutno jest organem prowadzącym dla 4 Szkół Podstawowych:

 • im. Marii Konopnickiej w Byszewie
 • im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku Nowym
 • im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
 • im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach

Na terenie gminy znajdują się tereny sportowe i orliki w Gołębiewie Starym i Strzegocinie oraz hala sportowa. Są one dobrym miejscem dla aktywności fizycznej oraz organizacji wydarzeń sportowych. 

Koła Gospodyń Wiejskich

Na terenie Gminy Kutno aktywnie działa 9 Kół Gospodyń Wiejskich:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Leszczynku,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gołębiew,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbiu,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi,
 • Koło Kobiet Aktywnych w Gołębiewku Nowym,
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Sójka" w Kolonii Sójki,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Komadzynie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiej Wielkiej,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Strzegocinie.

Ich działalność koncentruje się głównie na zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i krzewienia folkloru, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pomocy w ochronie zdrowia i zabezpieczeniu socjalnym rodzin wiejskich. Bez wątpienia działalność Kół Gospodyń Wiejskich współtworzy charakter gminy i aktywnie wspiera przedsięwzięcia realizowane przez samorząd poprzez udział w spotkaniach, festynach czy dożynkach. 

Zabytki

Na terenie gminy znajduje się kilka cennych i charakterystycznych zabytków, m.in.:

 • Gotyckie Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej istnieje od 1434 r. Murowany renesansowy kościół został wybudowany w latach 1560-1573 poprzedzał go kościół drewniany. Ołtarz główny to obraz Matki Bożej będący kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Został namalowany na polecenie króla Władysława Jagiełły. Ponadto w kościele znajduje się 20 obiektów uznanych za zabytki ruchome – rzeźby, ambona i dzwon a także renesansowy nagrobek Jana Głogowskiego z 1566roku. Koło kościoła znajduje się Droga Krzyżowa Cierpiącego Narodu Polskiego, której figury i tablice powstały z inicjatywy ks. Mariana Lipskiego, który był kustoszem sanktuarium od 1981 roku.
 • Kościół św. Bartłomieja w Strzegocinie - neogotycki kościół został zbudowany w latach 1860-1866, prawie sto lat później budynek uległ częściowemu spaleniu. W kolejnych latach ( 1953-1954) został odbudowany i poświęcony przez biskupa Michała klepacza. Na cmentarzu parafialnym można znaleźć XIX – wieczne nagrobki ( najstarsze z 1852r. i 1866r.) oraz zbiorową mogiłę żołnierzy poległych podczas II wojny światowej, która jest miejscem pamięci narodowej. 
 • Zespół pałacowy w Lesznie - powstał w drugiej połowie XIX w według projektu wybitnego łowickiego architekta Maciejki. Piętrowy budynek, wzniesiony na planie litery „L" otoczony jest jednym z większych parków znajdujących się w Gminie Kutno. Front pałacu zdobi portyk z czterema kolumnami jońskimi, natomiast nad drzwiami wejściowymi znajduje się niewielki balkonik. Obecnie budynek znajduje się w rękach prywatnych, natomiast park pozostaje otwarty dla turystów. 
 • Zespół dworski w Głogowcu – w jego skład wchodzi XIX- wieczny dwór oraz liczący 3 ha park. Budynek posiada piętrową część drewnianą z mieszkalnym poddaszem oraz część murowaną w postaci dwóch dobudowanych, parterowych skrzydeł. Powstały w 1939 roku nawiązujący stylem do architektury willi letniskowej, zamieszkiwany był przez generała Tadeusza Kutrzebę – dowódcę Bitwy nad Bzurą. Obecnie zabytek znajduje się w rękach prywatnych. 
 • Zespół dworski w Strzegocinie - w jego skład wchodzi murowany, piętrowy budynek z drugiej połowy XIX w. oraz otaczający go park krajobrazowy założony na początku XX wieku. Pałac wzniesiono na planie litery „T", do parterowego budynku głównego przylega parterowe skrzydło. Od wschodniej strony znajduje się balkon oraz dekoracje wokół okien. Autorem projektu był architekt Kornel Gabrielski. Obecnie w dworze znajduje się Dom Formacyjny Diecezji Łowickiej, a część budynku zajmowana jest przez Rodzinny Dom Dziecka Caritas. 
 • Pałac w Malinie - został wybudowany na przełomie XVIII i XIX wieku w stylu manieryzmu francuskiego z elementami klasycystycznymi. W czasie II wojny światowej budynek pełnił funkcję szpitala dla żołnierzy, a następnie po roku 1994 mieścił się w nim Państwowy Dom Dziecka. Otoczony parkiem pałac jest obecnie własnością prywatną, w budynku znajduje się hotel i restauracja. 

Wydarzenia kulturalne

Jedną z większych corocznych imprez, zapoczątkowanych w 2009 r. jest Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych „Odyseja Historyczna", organizowany przez Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 przy współpracy z Gminą Kutno i Centrum Kultury Gminy Kutno. W wydarzeniu bierze zwykle udział ponad 1000 rekonstruktorów z całej Polski, a teren zlotu w Leszczynku odwiedza kilka tysięcy gości.

Kolejne cykliczne wydarzenie to Dożynki w gminie Kutno, które są są ważnym wydarzeniem społeczno-kulturalnym. To święto polskiej wsi, rozpoczynające się uroczystą mszą świętą, która jest podziękowaniem za cały rok pracy wszystkich mieszkańców. Wydarzenie jest okazją do integracji i budowania więzi społecznej, a także możliwością pokazania potencjału gminy. Dożynki są najważniejszym i wyczekiwanym świętem, pełnym zabawy i radości, kultywującym polskie tradycje ludowe. 

Gospodarka

Najbardziej znaczącym profilem działalności mieszkańców gminy jest produkcja rolna, która realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach. O niezwykłym bogactwie płodów rolnych (zbóż, ziemniaków, owoców i warzyw) świadczy ilość gospodarstw, których liczba w gminie Kutno przekracza 1000. Jedna z największych w regionie upraw pomidorów zlokalizowana jest w miejscowości Piwki. Wraz z produkcją rolną rozwijają się liczne hodowle zwierzęce (drób, bydło). Istotnym czynnikiem dla rozwoju hodowli jest sąsiedztwo Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kutnie. Na terenie gminy zlokalizowane są fabryki maszyn rolniczych (produkcja, handel krajowy i eksport), które corocznie otrzymują szereg nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach. Spośród wielu podmiotów gospodarczych istotną część stanowią firmy handlowe (maszyny rolnicze, materiały budowlane, hurt owoców i warzyw), usługowe (budownictwo, transport) i produkcyjne (produkcja maszyn, przemysł mineralny i drzewny).

Na dzień 31.12.2019 roku na terenie Gminy Kutno liczba aktywnych wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – (CEIDG) wynosiła 470. Na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić, iż w przeważającej części jest to działalność handlowa i usługowa, następnie budownictwo, przetwórstwo oraz transport, a mniejszą część wszystkich podmiotów gospodarczych stanowią usługi dla rolnictwa, zabiegi kosmetyczne, gastronomia, edukacja i pozostałe.

Przyroda

Obszar 769,5 ha terenu gminy zajmują lasy: iglaste w okolicach Raciborowa, mieszane w okolicach Strzegocina i liściaste w okolicach Leszna. Mają one znaczący wpływ na klimat i różnorodność biologiczną terenu. Przez obszar Gminy Kutno przebiega odcinek Pradoliny Warszawsko Berlińskiej – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków. Obszar chronionego krajobrazu znajduje się w południowo- wschodniej części gminy i obejmuje wsie Obidówek i Strzegocin. Na terenie Pradoliny występują rzadkie w skali regionu zwierzęta i rośliny. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i rozwiniętą sieć hydrograficzną zadomowiły się tu m.in. ptaki wodno-błotne.

W gminie Kutno znajduje się kilka pomników przyrody min. dąb szypułkowy o wysokości 5,30 m, o średnicy korony 22,8 m. znajdujący się w Leszczynku oraz 500 letni platan klonolistny, o wysokości ponad 10 m i koroną o średnicy 33,3 m, który rośnie w Głogowcu. Ponadto w lesie w Raciborowie znajdują się ścieżki edukacyjne o tematyce przyrodniczo – leśnej oznaczone tablicami.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30