OSP w Leszczynku

Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynku w gminie Kutno powstała w 1927 roku. Inicjatorami i założycielami Straży byli Franciszek Radzimierski i Jan Peda. Franciszek Radzimierski został pierwszym Prezesem OSP a Jan Peda został Naczelnikiem. OSP jako stowarzyszenie zostało zarejestrowane decyzją wojewody Warszawskiego i wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Warszawskiego Urzędu Wojewódzkiego. Początki działalności były niezwykle trudne, gdyż poza dobrymi zamiarami i chęciami członkowie OSP nie dysponowali żadnym sprzętem potrzebnym do walki z pożarami. W rok po założeniu OSP jej członkowie zakupili z własnych funduszy sikawkę ręczną, osprzęt do sikawki i kilka węży tłocznych. Z biegiem lat działalności uzupełniono stan sprzętu pożarniczego, zakupiono dwie beczki, drabinę „Szczerbowskiego" oraz przeszkolono strażaków. Z braku pomieszczeń na przechowywanie sprzętu pożarniczego i organizację zbiórek zarządu OSP podjęto uchwałę o budowie strażnicy. Mieszkańcy wsi Leszczynek, Boża Wola, Piwki, dudki, a także strażacy przystąpili do gromadzenia materiałów na budowę remizy. Strażnica została wybudowana w latach 1933-1935 dzięki ofiarności strażaków, ale także przy dużej pomocy mieszkańców. Następuje stopniowe ożywienie działalności OSP. W 1938 , rok przed wybuchem drugiej wojny światowej miejscowe społeczeństwo w uznaniu zasług strażaków ufundowało sztandar. W tym samym roku Starosta Kutnowski Witold Pełczyński pełniący funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Straży Pożarnych RP w Kutnie przekazał straży dzwon alarmowy. Był to dar starosty z okazji nadania sztandaru.

Należy podkreślić fakt, ze sztandar ten w czasie okupacji niemieckiej był troskliwie przechowywany i ukrywany przed zabraniem i wywiezieniem przez Niemców.

Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynku w latach 1927-1939 liczyła 22 członków czynnych. Wybuch wojny przerwał dynamiczny rozwój OSP, której działalność zostaje przejęta przez Niemców. Działalność zostaje wznowiona po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej w roku 1946.W 1954 roku Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Kutnie przekazał jednostce motopompę PO3 M800W 1977 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Kutnie przekazała samochód pożarniczy marki Żuk A15GLM8 Pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych XX wieku zaczęły występować objawy osłabienia działalności naszej jednostki. W dniu 7 czerwca 1991 roku podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Płocku pięciu strażaków z naszej jednostki brało udział w zabezpieczaniu trasy przejazdu papieża. Okres działalności OSP Leszczynek w ostatnim dwudziestoleciu to okres wytężonej pracy, podjętych wielu nowych inicjatyw i znaczących efektów. W tym czasie wykonano jeszcze wiele prac modernizacyjnych, poprawiających funkcjonalność i estetykę całej strażnicy jak i jej otoczenia. Wiele prac wykonano w czynie społecznym. Uregulowane zostało prawo własności terenu oraz znajdujących się na nim obiektów, które aktualnie są własnością jednostki.

Jednostka OSP Leszczynek jest jedną z aktywniejszych Ochotniczych Straży Pożarnych nie należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W roku 2016 miała 14 wyjazdów do zdarzeń. Posiada na wyposażeniu samochód ratowniczo - gaśniczy Star GBA2,5/16.

Skład osobowy jednostki wynosi 47 osób, w tym: 22 członków czynnych, 1 członek honorowy, 12 członków wspierających, 12 kobiet.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30