Gmina Kutno piękniejsza dzięki grantom soleckim

granty-2022

Gmina Kutno oraz sołectwa Wysoka Wielka, Byszew oraz Strzegocin zakończyły realizację tzw. małych projektów na terenach wiejskich. W Wysokiej Wielkiej w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej powstała plenerowa siłownia zewnętrznej: zakupionych zostało i zamontowano sześć urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Koszty projekt...

Czytaj dalej

Nowe drogi w Gminie Kutno

drogi-mosty

Zakończyły się prace budowlane na drogach gminnych nr DG102220E w miejscowości Woźniaków i nr DG102209E w miejscowości Malina. W ramach przebudowy, drogi na długości około 3,5 km zyskały nową nawierzchnię asfaltową oraz pobocza z kruszywa łamanego. Łącznie Gmina na realizację inwestycji drogowych pozyskała dofinansowanie w wysokości 7.000.000,...

Czytaj dalej

Nowy wygląd świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Nowym 23a

swietlica

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego Gminy Kutno "Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Nowym 23a". Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany J. Melka, ul Wiosenna 49, 99-300 Kutno Zakres robót budowlanych obejmował: ocieplenie 3 ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w tym tylnej podłużnej i dwóch szczytowych płytami st...

Czytaj dalej

Trwają zaawansowane prace remontowo – budowlane przy ul. Krośniewickiej 41

krosniewicka3

W dniu 28.10.2022 r. odbył się odbiór częściowy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy u. Krośniewickiej 41 w Kutnie" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85 % wartości inwestycji. 15 % wartości inwestycji stanowi wkład własny, a łączny koszt realizacji zadania to 1 740 00...

Czytaj dalej

III edycja Rządowego Funduszu Polski Ład

Informujemy, że Gmina Kutno w III naborze wniosków do Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości1 960 000,00 zł na następującą inwestycję: 1.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Raci...

Czytaj dalej

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Bielawki gm. Kutno"

Informujemy, że Gmina Kutno realizuje zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Bielawki gm. Kutno" Wartość ogólna zadania: 231 209,69 zł netto.Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 176 295,00 zł. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o dł...

Czytaj dalej

II edycja Rządowego Funduszu Polski Ład

Logotyp-2

Informujemy, że Gmina Kutno w II naborze wniosków do Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości8 350 000,00 zł na następujące inwestycje: 1.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary, gm. Kutno – etap II" Wartość inwestycji: 11 000 0...

Czytaj dalej

I edycja Rządowego Funduszu Polski Ład

Logotyp-1

Informujemy, że Gmina Kutno w I naborze wniosków do Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości8 350 000,00 zł na następujące inwestycje: 1.„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy ul. Krośniewickiej 41 w Kutnie" 2.„Przebudowa i rozbudowa dróg będących w zarządz...

Czytaj dalej

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 102220E w miejscowości Woźniaków gmina Kutno cz. I”

tablica-PFC

  Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 102220Ew miejscowości Woźniaków gmina Kutno cz. I" Dofinansowanie: 268 085,00 zł Wartość całkowita inwestycji: 382 979,00,00 zł.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wykonanie tłoczni ścieków surowych oraz przebudowę oczyszczalni ścieków gm. Kutno”

tab-RFI-2

  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowejw miejscowości Leszno, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wykonanie tłoczni ścieków surowych oraz przebudowę oczyszczalni ścieków gm. Kutno". Dofinansowanie: 1 200 000,00 zł Wartość całkowita inwestycji: 2 358 000,00 zł.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30