• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Nowe drogi w Gminie Kutno

drogi-mosty

Zakończyły się prace budowlane na drogach gminnych nr DG102220E w miejscowości Woźniaków i nr DG102209E w miejscowości Malina. W ramach przebudowy, drogi na długości około 3,5 km zyskały nową nawierzchnię asfaltową oraz pobocza z kruszywa łamanego. Łącznie Gmina na realizację inwestycji drogowych pozyskała dofinansowanie w wysokości 7.000.000,00 zł (w tym wkład własny w wysokości 350.000,00 zł) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wkrótce zakończą się prace remontowe na drodze gminnej nr DG102201E w miejscowości Głogowiec przy cmentarzu parafialnym. Remont obejmował będzie naprawę zjazdu z drogi powiatowej oraz wykonanie drogi gruntowej z podbudową z kruszywa łamanego.

W najbliższym czasie zakończą się również prace remontowe na moście na rzece Ochni w miejscowości Gołębiewek Nowy w ciągu drogi gminnej nr DG102211E, którego remont obejmuje całkowitą wymianę elementów drewnianych mostu.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30