OSP w Wysokiej Wielkiej

Rok założenia Ochotniczej Straży Pożarnej Wysoka Wielka to 1956 r. założycielami byli :

Zwierzchowski Tadeusz — Prezes,

Zawalski Franciszek — Naczelnik,

Anielak Wacław — Skarbnik, Modliński Stanisław sekretarz.

W 1957 roku powstał Komitet Budowy Strażnicy na czele zostali powołani: Konopiński Stanisław — przewodniczący Naczelnik Poczty Wysoka Wielka, Opasiak Tadeusz — sekretarz Kierownik Szkoły w Wysokiej Wielkiej, członkowie: Habasiński Eugeniusz, Wiśniwski Paweł, Anielak Wacław.

Plac pod budowę OSP otrzymało z Państwowego Funduszu Ziemi. Przez okres następnych lat gromadzono materiały budowlane oraz fundusze.

Sponsorami byli: Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi — dotacja 250 000 zł, Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza w Krośniewicach dotacja 60 000zł, Gromadzka Rada Narodowa w Nowym 21 600 zł, Kółko Rolnicze Wysoka Wielka dotacja — 15 000 zł.

Budowę rozpoczęto w 1967 roku a do użytku oddano 20 września 1970 roku. W 1974 roku OSP otrzymała od Komendy Straży Pożarnych w Kutnie samochód marki „LUBLIN" który po przeprowadzeniu remontu i adaptacji służył członkom OSP.

W 1975 roku miejscowe społeczeństwo ufundowało OSP sztandar wraz z drzewcem koszt to 25 000 zł. W dniu przekazania sztandaru od społeczeństwa zaproszeni goście to: OSP Miłosna, OSP Wroczyny, OSP Strzegocin OSP Nowe, OSP Szubsk Duży oraz mieszkańcy.

16 maja 1982 roku druhowie OSP Wysoka Wielka zajęli IV miejsce we współzawodnictwie pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy.

Z roku a rok OSP prężnie rozwijało się, przybywało druhów, druhowie brali czynny udział w gminnych zawodach pożarniczych, w tych latach Prezesem OSP Wysoka Wielka był druh Mieczysław Konopiński, skarbnikiem druh Edward Woźniakowski, gospodarzem Marian Waliszewski.

Od 2006 roku funkcję Prezesa przejął druh Jerzy Konopiński, naczelnik druh Paweł Konopiński, gospodarz druh Waldemar Waliszewski, skarbnik druh Tomasz Rojewski.

03 maja 2009 roku Urząd Gminy z druhami OSP Wysoka Wielka zorganizowali „ Dzień Strażaka" Gospodarzem była nasza jednostka OSP Wysoka Wielka. Zaproszeni goście to: Wójt Gminy Jerzy Bryła, Komendant Miejsko-Gminny Jan Broda, przedstawiciele KPPSP Kutno, Jednostki OSP z terenu gminy, Ksiądz parafii Nowe, Orkiestra Dęta z Kutna.

VA koniec uroczystości odbyły się pokazy strażackie, oraz zabawa.

W 2010 roku Wojewoda Łódzki podziękował druhom za udział w akcji przeciwpowodziowej, której uczestniczyli w ochronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Ochni w m. Kutno.

12 marca 2011 roku nasza jednostka otrzymała z OSP Wroczyn wóz strażacki marki „Star W uroczystości przekazania samochodu brali udział: Poseł na Sejm Tadeusz Wożniak, Wójt Gminy Jerzy Bryła, Kapelan Strażacki powiatu kutnowskiego ksiądz Piotr Kalisiak proboszcz parafii Nowe ksiądz Krzysztof Kuśmirek, oraz komendant Miejsko-Gminny Jan Broda.

Do 2017 roku w naszej świetlicy odbywały się „dyskoteki", dochód z nich przeznaczaliśmy na potrzeby OSP. (malowanie sali, remonty, itp.)

W 2017 roku przeprowadziliśmy kapitalny remont wewnątrz świetlicy. Środki pozyskaliśmy z Urzędu Gminy KutnoKoszt— to 50 000 zł. , mieliśmy również własne środki jak i sponsorów. Nasza sala przeistoczyła się w salę ładną i nowoczesną. Po tych remontach do chwili obecnej wzrosło zainteresowanie wśród społeczeństwa mam tu na myśli organizacje chrztu, organizacja małych wesel, czy innych uroczystości.

W 2018 roku odszedł na wieczną wartę długoletni nasz druh Prezes OSP Mieczysław Konopiński.

W 2019 roku również przy udziale Urzędu Gminy został ocieplony budynek strażnicy, wymienione zostały drzwi garażowe i wiele innych poczynań związanych z ociepleniem.

Chcę dodać że w 2019 roku zostało zawiązane Koło Gospodyń Wiejskich, które otrzymują wsparcie finansowe. Wspólnie uczestniczyliśmy w gminnych dożynkach w Strzegocinie oraz innych uroczystościach i tym sposobem poszerzamy naszą działalność poza granicami naszego sołectwa jak i w naszym środowisku.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30