gminakutno: Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

 Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Kutno w roku 2021. 
Informacja o realizacji zadania

Informacja o realizacji zadania

Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno"
Jak prawidłowo segregować odpady? - spotkanie w Leszczynku

Jak prawidłowo segregować odpady? - spotkanie w Leszczynku

W dniu 9 października w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań" w zakresie ekologii...
Informacja dotycząca gospodarki odpadami

Informacja dotycząca gospodarki odpadami

Szanowni mieszkańcy gminy Kutno Niniejszym informujemy, że w miesiącu kwietniu 2020 r. nastąpił, prawie dwukrotny w stosunku do miesiąca marca 2020 r.,wzrost ilości odebranych z nieruchomości zamieszk...
Przedsiębiorco pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów

Przedsiębiorco pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów

Gmina Kutno informuje, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów z przedsiębiorcą posiadającym stosowne uprawnienia. Do nieruchomoś...
Harmonogram Wywozu odpadów

Harmonogram Wywozu odpadów

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Kutno. Informacje znajdują się poniżej, w postaci skanów:
Nowe zasady segregacji odpadów - informacja Wójta Gminy Kutno

Nowe zasady segregacji odpadów - informacja Wójta Gminy Kutno

Informacja Wójta Gminy Kutno Kutno, dnia 10 stycznia 2020 roku. OŚ.6232.2.2020 I N F O R M A C J A Urząd Gminy Kutno informuje, że w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kutno uchwały Nr XVI/139/2019...