gminakutno: Gospodarka odpadami

Jak prawidłowo segregować odpady? - spotkanie w Leszczynku

Jak prawidłowo segregować odpady? - spotkanie w Leszczynku

W dniu 9 października w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań" w zakresie ekologii i ochrony środowiska „Pomóż sobie, innym i środowisku" i współpracy z...
Informacja dotycząca gospodarki odpadami

Informacja dotycząca gospodarki odpadami

Szanowni mieszkańcy gminy Kutno Niniejszym informujemy, że w miesiącu kwietniu 2020 r. nastąpił, prawie dwukrotny w stosunku do miesiąca marca 2020 r.,wzrost ilości odebranych z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych.Zgodnie z umową zawartą z firmą Pre Zero Ser...
Przedsiębiorco pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów

Przedsiębiorco pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów

Gmina Kutno informuje, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów z przedsiębiorcą posiadającym stosowne uprawnienia. Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się m.in.: obiekty użyteczności publicznej...
Harmonogram Wywozu odpadów

Harmonogram Wywozu odpadów

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Kutno. Informacje znajdują się poniżej, w postaci skanów:
Nowe zasady segregacji odpadów - informacja Wójta Gminy Kutno

Nowe zasady segregacji odpadów - informacja Wójta Gminy Kutno

Informacja Wójta Gminy Kutno Kutno, dnia 10 stycznia 2020 roku. OŚ.6232.2.2020 I N F O R M A C J A Urząd Gminy Kutno informuje, że w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kutno uchwały Nr XVI/139/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty ...