OSP w Strzegocinie

Myśl zorganizowania obrony przeciwpożarowej zrodziła się w wśród mieszkańców wsi Strzegocin tuż po I-szej Wojnie Światowej.

Inicjatorami założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegocinie byli:

  1. Górecki Bolesław-właściciel majątku
  2. Bartczak Jan- rolnik
  3. Przybysz Adam –rolnik
  4. Jabłoński Michał- rolnik

Na pierwszym walnym zebraniu jakie odbyło się wiosną 1923 roku podjęta została uchwała w sprawie powołania jednostki oraz wybrano pierwszego prezesa , którym został Górecki Bolesław. Z pierwszych funduszy jakie zostały wtedy pozyskane z imprez oraz otrzymanych dotacji od miejscowego społeczeństwa zakupiono : sikawkę ręczną, mundury, czapki oraz parę sztuk węży tłoczonych. Z roku na rok przybywało coraz więcej druhów. Podnosili swoje kwalifikacje strażackie poprzez uczestnictwo w szkoleniach i treningach. W roku 1939 rozwój straży został przerwany przez wybuch II Wojny Światowej, ale już kilka dni po wyzwoleniu naszego kraju z pod okupacji Hitlerowskiej OSP w Strzegocinie wznowiła swoją działalność. W roku 1946 OSP zakupiło w Witoni swój pierwszy wóz na resorach, służący do wyjazdów pożarniczych . Od 1953 roku prezesem jednostki został Wacław Bartczak i pełnił tę funkcję przez 29 lat . Na walnym zebraniu 5 lutego 1983 roku druhowi Wacławowi Bartczakowi została nadana godność honorowego członka OSP oraz tytuł honorowego prezesa za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej oraz zasługi dla OSP Strzegocin. W roku 1951 OSP. w Strzegocinie otrzymało od Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie motopompę M-200 ,co niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia siły bojowych straży. Lata biegły niepostrzeżenie na przód a Ochotnicza Straż Pożarna krzepła w siłę poprzez przybywanie nowych członków jednostki jak i pozyskiwanie coraz więcej nowocześniejszego sprzętu do walki z pożarami. Na walnym zebraniu , które odbyło się 22 marca 1954 roku został wybrany komitet budowy domu strażaka w Strzegocinie. Dotychczasowa remiza posiadała tylko pomieszczenie na sprzęt strażacki. Zaprojektowano więc taką remizę w której były by pomieszczenia na sprzęt , pokój dla członków zarządów oraz duża sala widowiskowa na imprezy i wszelkie uroczystości. Zaplanowana budowa nowej strażnicy rozpoczęła się wiosną 1965 roku a zakończyła 1970 r. Dzięki wysiłkom komitetu budowy, druhów OSP oraz wszystkich mieszkańców Strzegocina pracę zostały ukończone w zaplanowanym terminie. Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej remizy odbyło się w maju 1970 roku , w dzień obchodów „Dnia Ochrony Przeciwpożarowej". W 1971 roku OSP otrzymała od Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie samochód pożarniczy Star, a 10 lat później samochód typu GBM z działkiem. Od tamtej pory jednostka czynnie uczestniczyła w akcjach ratowniczych również poza rejonem własnego działania.

Data 19 maja 1974 roku szczególnie utkwiła w pamięć wszystkie strażakom była to podniosła chwila wręczenia sztandaru OSP w Strzegocinie ufundowanego przez lokalną społeczność.

W roku 1992 trwały prace związane z dobudowaniem do istniejącej strażnicy zaplecza sanitarno-socjalnego. Prace prowadzone były przez druhów w czynie społecznym. Dużą pomoc finansową udzieliły władze gminy- Rada Gminy wraz z Wójtem Tadeuszem Ozdowskim ,a także Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, bez pomocy których ta inwestycja byłaby ciężka do zrealizowania.

2 maja 1993 r odbyły się obchody 70 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegocinie. Uroczystość rozpoczęłam się przemarszem pododdziałów strażackich do Parafialnego Kościoła na Mszę Świętą. W Mszy Św. uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy Kutno, zaproszeni goście, władze gminy, mieszkańcy sołectwa Strzegocin oraz innych okolicznych sołectw.

14 maja 1994 roku odszedł w miejsce wiecznego spoczynku Dh Edward Przybysz prezes jednostki od 1985 roku. W czasie swej wieloletniej służby dla pożarnictwa na terenie gminy jak i województwa dał się poznać jako wspaniały organizator czynów społecznych. Był inicjatorem budowy domu strażaka, prowadził aktywną działalność w jednostce.

W maju 1999 roku odbyła się uroczystość 75-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegocinie oraz obchody gminne Dnia Strażaka. Dla upamiętnienia jubileuszu OSP został wybudowany obelisk z tablicą pamiątkową, który został odsłonięta i poświęcony przez proboszcza parafii księdza Jacka Frankowskiego.

Włodarczyk Stanisław był prezesem jednostki w latach 1996-2006.

W roku 2014 odbył się gruntowny remont świetlicy odnowione zostało wnętrze sali bankietowej wraz z zapleczem kuchennym ,elewacją budynku oraz otoczeniem wokół sali. Dzięki pozyskanym środkom unijnym oraz przychylności Rady Gminy oraz Wójta Jerzego Bryły powstał budynek na miarę XXI wieku. Zarząd OSP w Strzegocinie oraz wszyscy druhowie do dziś są wdzięczni tamtejszym władzą.

21 sierpnia 2016 roku podczas dożynek Gminnych na terenie parku Ośrodka Kultury Gminy Kutno został poświęcony i nadany nowy sztandar jednostki, który został przekazany na ręce Prezesa Mirosława Karczewskiego. Dzięki sponsorom oraz wtedy obecnemu Wójtowi Jerzemu Bryle straż wymieniła sztandar z czasów komunizmu na nowy , który godnie może reprezentować naszą jednostkę na uroczystościach gminnych, państwowych oraz kościelnych.

Remont Sali przyczyniła się do zwiększonego zainteresowania obiektem są w nim organizowane: imprezy rodzinne, spotkania wiejskie ,zebrania Koła Gospodyń oraz wiele innych uroczystości. Pierwszą uroczystością zorganizowaną w wyremontowanej świetlicy był Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kutnie. Druhowie jednostki co roku organizują bal sylwestrowy, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W 2019 roku zostały zorganizowane dożynki Gminne, które były prawdziwym wyzwaniem dla wszystkich druhów OSP w Strzegocinie, mieszkańców sołectwa Strzegocin oraz pań z Koła Gospodyń w Strzegocinie.

W obecnym czasie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegocinie liczy 29 członków czynnych, 3 członków honorowych oraz 6 członków wspierających, w swoim wyposażeniu posiadamy samochód strażacki typu STAR oraz nowoczesny sprzęt ratowniczo- gaśniczy.

Aktualny Skład Zarządu:

Mirosław Karczewski- Prezes

Łukasz Karczewski- naczelnik

Andrzej Ignaczak – skarbnik

Waldemar Włodarczyk-sekretarz

Paweł Ignaczak- Gospodarz

Stanisław Graczyk- członek

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30