• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Karta Mieszkańca Gminy Kutno

karta-news

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska Informuje, iż na podstawie Uchwały Nr LIX/403/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu pod nazwą „Karta Mieszkańca Gminy Kutno" oraz Zarządzenia Nr 17/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzoru Karty Mieszkańca Gminy Kutno w ramach Programu pod nazwą „Karta Mieszkańca Gminy Kutno", od dnia 6 lutego 2023 roku można składać wnioski o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Kutno, uprawniającej do korzystania z ulg i uprawnień w ramach Programu pod nazwą „Karta Mieszkańca Gminy Kutno".


• Złożenie wniosku:
- Uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kutno.
- Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kutno, w pokoju nr 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu,
u pracownika ds. ewidencji ludności lub u pracownika ds. dowodów osobistych.
- W imieniu małoletnich dzieci własnych, przysposobionych lub pozostających w pieczy zastępczej składa rodzic lub opiekun prawny.

• Odbiór Karty Mieszkańca Gminy Kutno:
- Wnioskodawca odbiera Kartę Mieszkańca osobiście, za potwierdzeniem odbioru w pokoju nr 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 7 dnia od daty złożenia wniosku, po uprzedniej weryfikacji zawartych we wniosku danych uprawniających do korzystania z Programu pod nazwą „Karta Mieszkańca Gminy Kutno".
-  W przypadku niemożności osobistego odbioru Karty, wymagane jest pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej Kartę w imieniu wnioskodawcy.
- Karta wydawana jest imiennie i jest dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną wraz z innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość tej osoby. Karta wydawana jest bezpłatnie.
- Kartę wydaje się na okres ważności jednego roku od momentu wydania Karty z możliwością przedłużenia jej ważności na kolejny okres, o ile jej posiadacz nadal jest do niej uprawiony.

Każda zmiana miejsca zamieszkania osoby uprawnionej poza granice Gminy Kutno wymaga niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Gminy Kutno i wiąże się z koniecznością zwrotu Karty.
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Karty, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty.

Karta uprawnia do darmowych przejazdów komunikacją publiczną na następujących liniach:

G1 - Byszew- Głogowiec (FULLTRAVEL sp. z o. o.)

G2 - Strzegocin - Głogowiec (FULLTRAVEL sp. z o. o.)

G3 - Sieraków - Krzesin (FULLTRAVEL sp. z o. o.)

G4 - Wysoka Wielka - Kutno (FULLTRAVEL sp. z o. o.)

Żychlin - Kutno - na trasie Komadzyn - Malina - Kutno (SAND-BUS)

Strzelce - Kutno - na trasie Kolonia Sójki - Wierzbie - Sieciechów - Kutno (PKS Sp. z o.o. w Gostyninie)

Poniżej do pobrania wniosek o wydanie karty mieszkańca

wniosek-o-karte-mieszkanca
20 kb
Zarzadzenie-17_2023
311 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30