• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki adresowej

tab-1

Drodzy Mieszkańcy gminy Kutno, 

przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki adresowej.Obowiązujące przepisy prawa nakładają na właścicieli obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki adresowej na ścianie frontowej budynku lub w przypadku,gdy budynek znajduje się w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu ( z art. 47b ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ).

Przepisy nie wskazuje jak powinna wyglądać tabliczka z numerem porządkowym.  W Urzędzie Gminy Kutno przygotowaliśmy przykładowy wzór tabliczki adresowej, która jest w kolorze błękitu nawiązującego do koloru w herbie naszej gminy z logotypem Gmina Kutno #centrummożliwości.  Dedykowane tabliczki adresowe mają służyć budowaniu autentycznej więzi z Gminą Kutno jako miejscem zamieszkania oraz jednoczyć społeczność lokalną.

Dbając o estetykę naszej  społeczności zachęcamy wszystkich Mieszkańców gminy Kutno do skorzystania z ujednoliconego wzoru tabliczki adresowej.

Ujednolicenie stosowanego wzoru tabliczki na terenie gminy Kutno może poprawić czytelność adresów i umożliwić łatwiejszą lokalizację danego budynku. Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym.

Mamy nadzieję, że w przyszłości wszyscy nasi mieszkańcy będą posiadaczami takich wyjątkowych tabliczek adresowych.

Zachęcamy do korzystania z wzorca i prosimy o stosowanie się do poniższych wskazówek:

Tablicę należy sporządzić z trwałych materiałów, które możliwie najdokładniej odwzorowują powyższe normy kolorystyczne. Należy ją umieścić na fasadzie budynku w miejscu, które jest najlepiej widoczne od strony drogi. W miarę możliwości tablica powinna być umieszczona w pobliżu głównego wejścia do budynku.

Wybór wykonawcy tabliczki pozostawiamy Państwu, prosimy jednak aby tabliczka adresowa była zgodna ze specyfikacją , która znajduje się poniżej.


Spec_tech_tabl_adres_GK
719 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30