gminakutno: Podatki i opłaty

Opłata targowa

Opłata targowa

  Rada Gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłacie targowej nie podlega sprz...
Zasady opodatkowania środków transportu

Zasady opodatkowania środków transportu

  Podatek od środków transportowych Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych. Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych s...
Zasady opodatkowania nieruchomości

Zasady opodatkowania nieruchomości

  Podatek od nieruchomości Budujesz dom? A może masz mieszkanie, działkę lub garaż? Dowiedz się, kiedy płacisz podatek od nieruchomości. Sprawdź, czy płacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami. Co jest opodatkowane 1.grunty, 2.budynki lub ich części, 3.budowle l...
Zasadny opłacania podatku leśnego

Zasadny opłacania podatku leśnego

  Podatek leśny Jesteś właścicielem lasu? Masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls", czyli las? Zapłać podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić. Co jest opodatkowane Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z w...
Zasady opodatkowania użytków rolnych

Zasady opodatkowania użytków rolnych

  Podatek rolny Przedmiot opodatkowania Opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatnicy Podatek płacą: 1.właściciele, 2.posiadacze samoistni, 3.użytkownicy wieczyści, 4.posiadacze gru...