zawieszenie-zajec

Jest decyzja o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli w Gminie Kutno

Informacja o działaniach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu koronawirusem w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gminy Kutno. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii grypy i koronawirusa w szkołach, dla których organem prowadzącym jest G...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje o terminie wypłaty świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje o terminie wypłaty świadczeń

Szanowni Państwo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, iż termin wypłaty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w marcu przypada na dzień 20.03.2020r tj. piątek. Wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych przypadają na dzień 25 i 26...
Komunikat numer 1 Wójta Gminy Kutno w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2

Komunikat numer 1 Wójta Gminy Kutno w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 24/2020 WÓJTA GMINY KUTNO z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kutno i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kutno i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie Nr 24/2020 WÓJTA GMINY KUTNO z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kutno i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego. Kliknij w link poniżej: http://bip.gmin...
zaslepka

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 11 marca 2020 r.

 Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie gminy Kutno Na podstawi...