Realizacja zadania pn: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie oraz w budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym, gm. Kutno

Realizacja zadania pn: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w...

 Informujemy, że Gmina Kutno realizuje zadanie pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie oraz w budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym, g...
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu oraz budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kutno

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu oraz budowa 20...

W dniu 30.06.2021 r. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wraz ze Skarbnik Małgorzatą Tulińską podpisała umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzeja ...
W Lesznie powstanie plac zabaw dla dzieci

W Lesznie powstanie plac zabaw dla dzieci

W dniu22 czerwca 2021 r. członkowie Zarządu OSP w Leszczynku w osobach Prezesa – Rafała Olszewskiego oraz Skarbnika jednostki - Arkadiusza Pigulskiego podpisali z Województwem Łódzkim, reprezentowanym...
Będziemy realizować kolejne małe projekty w sołectwach naszej Gminy

Będziemy realizować kolejne małe projekty w sołectwach naszej Gminy

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kutno znalazła się na liście jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają z budżetu Województwa Łódzkiego pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań ...
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie Ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie Ochrony zdrowia i...

Miło nam poinformować, że w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie Ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi , Wójt Gminy Kutno Justy...
Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójt Gminy Kutno

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójt Gminy Kutno

W poniedziałek 28 czerwca 2021 roku miała miejsce absolutoryjna sesja Rady Gminy Kutno. Dyskutowano o wykonaniu budżetu za rok 2020 i raporcie o stanie Gminy Kutno za 2020 rok. Radni jednomyślnie udzi...
Dzień Dworski w Leszczynku

Dzień Dworski w Leszczynku

W minioną sobotę, tj. 26 czerwca 2021 roku, w Leszczynku mogliśmy cofnąć się do XIX wieku podczas zorganizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kutno „Dnia Dworskiego". Imprezę rozpoczął plener malarski...
Zmiany w realizacji programu „Dobry Start (300+)

Zmiany w realizacji programu „Dobry Start (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje o zmianach w realizacji programu „Dobry start (300+). Od 1 lipca za przyznanie świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie odpo...
Zakończenie roku w szkołach z terenu gminy Kutno

Zakończenie roku w szkołach z terenu gminy Kutno

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska odwiedziła gminne szkoły w Byszewie, Strzegocinie i Wroczynach. Podczas uroczystości przekazała podziękowania i życzenia...
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 ​Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska przekazała podziękowania i życzenia dla Uczniów, Rodziców oraz Dyrektorów, Nauczycieli i pozostałych Pracowników ...