zaslepka

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępna dla mieszkańców Powiatu Kutnowskiego

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępna dla mieszkańców Powiatu Kutnowskiego wg art. 8a ust l pkt l ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na 2020 rok. Li...
20200226_115243-_20200312-160921_1

Wizyta nauczyciela akademickiego UMK w Toruniu

W dn. 26.02.20 naszą szkołę odwiedził p. Bartosz Bieganowski nauczyciel akademicki UMK w Toruniu. P. Bartosz jest doktorem nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka i posiada również wykształcenie fizyczne i informatyczne. Miło nam również podkreślić, że d...
Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą – dotacja ARiMR

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą – dotacja ARiMR

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rol...
Gmina Kutno otrzymała dotację z PROW

Gmina Kutno otrzymała dotację z PROW

Gmina Kutno pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wykonanie tłoczni ścieków surowych oraz przebudowę oczyszczalni ścieków". Celem planowanej inwes...
KDR

Karta Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Kutno

Szanowni mieszkańcy Gminy Kutno, zapraszamy rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie Gminy Kutno posiadające na wychowaniu troje dzieci lub więcej oraz rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, do składania wnios...