• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Kurs chemizacyjny

20220323-102854chemizacja

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach informuje, że w dn. 29.03.2022 r. odbędzie się szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin – kurs chemizacyjny. Uprawnienia są ważne przez 5 lat od wydania zaświadczenia. Informacje i zapisy: Aneta Jaros tel. 519 301 057

Rocznica likwidacji getta kutnowskiego

20220322-111007zydzi

21 marca 2022 roku delegacja Gminy Kutno w składzie: Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej Jolanta Mikołajczyk oraz Sekretarz Gminy Kutno Jacek Saramonowicz wzięli udział w uroczystych obchodach upamiętniających 80. rocznicy likwidacji kutnowskiego getta.  W 1940 roku Niemcy przesiedlili na teren da...

Czytaj dalej

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

20220321-143133ukr-swiadczenie

Osoby uprawnione do otrzymania: obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypo...

Czytaj dalej

Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-2030

20220321-090955raport

 W dniu 8 marca 2022 r. dobiegły końca konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021 - 2030, efekty konsultacji pragniemy zaprezentować w postaci Raportu. 20220321-085703raport-z-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-strategii-rozwoju-gminy-kutno-na-lata-2021---2030 349 kb Pobierz plik

Ogłoszenie wójta gminy Kutno z dnia 17 marca 2022r. o konsultacjach z mieszkańcami miejscowości, których dotyczy zmiana rodzaju miejscowości

20220317-141155konsultacje

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2022 z dnia 17 marca 2022 r. zapraszam mieszkańców miejscowości: 1. Dębina do konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z części wsi Gnojno na Dębina, wi 2. Siemiennik do konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z części wsi Gnojno na Siemiennik, wieś; 3. Dudki do konsultacji w sprawie zmiany rodzaju ...

Czytaj dalej

Wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące mieszkańcom Gminy Kutno z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

20220317-113330wniosek

 Informujemy, że w pokoju nr 12 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmowane są wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące mieszkańcom Gminy Kutno z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. We wniosku niezbędne jest podanie nr PESEL obywatela Ukrainy zakwaterowanego na terenie Gminy Kutno. Kontakt ...

Czytaj dalej

Korekta deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

20220317-103141smieci

Informujmy, że w związku z trwającą wojną w Ukrainie i przypadkami przyjmowania pod swój dach uchodźców właściciele nieruchomości, którzy przyjmują takie osoby, na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) są zobowiązani do korekty złożonej deklarac...

Czytaj dalej

Szkoły z gminy Kutno pomagają uchodźcom z Ukrainy

20220322-140242dary

Wielkim sercem wykazały się dzieci i nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu gminy Kutno. Zorganizowano zbiórki darów dla obywateli Ukrainy przebywających na naszym terenie. Wśród darów znalazła się żywność, artykuły higieniczne i kosmetyki oraz artykuły dla dzieci.  Dziękujemy uczniom i nauczycielom ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Boh...

Czytaj dalej

Informacja na temat wjazdu obywateli Ukrainy ze zwierzętami

20220317-084743kot-ukr

  Informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracja Skarbową, zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych. Dokładne i...

Czytaj dalej

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia i ekologii

20220315-133239grafika-zdrowie

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia i ekologii. W zakresie wspierania i upowszechnienia ochrony zdrowia i ekologii można realizować jedno z poniższych działań: Zadania z obszaru ochrony zdrowia i ekologii 1. Ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zdrowego i ak...

Czytaj dalej

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30