• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Terminy polowań Koła Łowieckiego Łowiec

20211215-140201polowanie2

Poniżej obwieszczenie dotyczące terminów polowań Koła Łowieckiego Łowiec

Terminy polowań Koła Łowieckiego Darz Bór

20211215-135901polowanie

Poniżej obwieszczenie dotyczące terminów polowań Koła Łowieckiego Darz Bór

Nowe władze Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

20211215-082255osp-zjazd

W sobotę 11 grudnia 2021 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegocinie odbył się XII Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kutnie. Celem zjazdu był wybór nowych władz do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego oraz wybór delegatów do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kut...

Czytaj dalej

Kontakt w sprawie utrzymania dróg

20211208-133410drogi-kontakt

Poniżej znajdą Państwo informacje, gdzie należy zgłaszać sprawy dotyczące utrzymania dróg.   Gmina Kutno mając na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych, w związku z powtarzającymi się w ostatnich latach dużymi i intensywnymi opadami deszczu informuje, że zgodnie z art. 30 ustawy z dni...

Czytaj dalej

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

20211208-115530smieci

Na podstawie art. 6m ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t . j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Kutno zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z podjętej przez Radę Gminy Kutno w dniu 2 grudnia 2021 r. Uchwały Nr XL/296/2021 w sprawie wyboru...

Czytaj dalej

Program "Czyste Powietrze"

20211206-115058czyste-powietrze

Wójt Gminy Kutno przypomina o funkcjonującym Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste Powietrze". Punkt działa w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nie wiesz, czy możesz skorzystać z Programu? Nie radzisz sobie z wypełnieniem dokumentów? PRZYJDŹ DO NAS! W punkcie ...

Czytaj dalej

Spotkanie sołeckie

20211206-102005spotkanie-soleckie

W dniu 3 grudnia odbyło się spotkanie Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej z sołtysami sołectw naszej gminy. Omówiono zakres prowadzonych w 2021 roku inwestycji budowlanych oraz zaplanowane przez Gminę Kutno na przyszły rok. Spotkanie było również podsumowaniem działań prowadzonych w obszarach rolnictwa, ochrony środowiska ( w tym Program „Czyste po...

Czytaj dalej

W wigilię Urząd Gminy nieczynny

20211202-113239nieczynne2

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem  nr 165/2021 Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej 24 grudnia Urząd Gminy Kutno jest nieczynny.

Gmina Kutno piękniejsza dzięki realizacji małych projektów z Grantów Sołeckich

20211129-141319granty

Z inicjatywy Sołtysów Pawła Kujawskiego z sołectwa Nowa Wieś, Sylwestra Wójkowskiego z sołectwa Gołębiew Nowy, Janiny Pigulskiej z sołectwa Piwki oraz Katarzyny Wiwały z sołectwa Strzegocin zrealizowano małe projekty na terenach wiejskich. Łączne koszty wszystkich projektów wyniosły 71 724,08 zł, z tego: - wkład własny Gminy Kutno stanowi kwotę 31 ...

Czytaj dalej

Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.: „Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno”

20211129-131930azbest1

 Informujemy, że Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.: „Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno" Wartość ogólna zadania: 12.879,35 zł netto.Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 12.518,00 zł. Zadanie polegało na spakowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobó...

Czytaj dalej

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30