Trzy osoby ze Szkoły Podstawowej w Strzegocinie ze stypendium motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce

Trzy osoby ze Szkoły Podstawowej w Strzegocinie ze stypendium motywacyjnym...

Decyzją Dyrektora SP im. K. Makuszyńskiego w Strzegocinie trzy osoby otrzymały stypendium motywacyjne za bardzo dobre wyniki nauczania i wzorowe zachowanie za pierwsze półrocze w wysokości 248 zł. Gratulujemy: Julii Stępniak, uczennicy klasy VIII, Julii Mączyńskiej, ucz...
11 lutego klasy I-III odchodziły Dzień Bezpiecznego Internetu

11 lutego klasy I-III odchodziły Dzień Bezpiecznego Internetu

Już od najmłodszych lat warto pokazać dzieciom jakie zalety i wady posiada Internet. Wraz z programem Sieciaki.pl uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz w jakich dobrych celach mogą go wykorzystać.  Zapoznały się również z zagrożeniami j...
Koncerty edukacyjne w Szkole Podstawowej w Gołębiewku

Koncerty edukacyjne w Szkole Podstawowej w Gołębiewku

Od października, co miesiąc w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku, przedszkolaki i uczniowie klas I-III biorą udział w koncertach edukacyjnych. Głównym celem koncertów jest rozwijanie wyobraźni muzycznej, zapoznanie z podstawowymi informacjami z zakresu...
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY KUTNO z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Kutno na okoliczność przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie połączenia w jedno sołectwo poszczególnych sołectw Gminy Kutno oraz projektów statutów powstałych sołectw

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY KUTNO z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie...

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. b) Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/X/99 Rady Gminy Kutno z dnia 18.06.1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa, zmienionej uchwałą nr IX/70/03 Rady Gminy Kutno z dnia 22.08.2003r. w sprawie dokonania zmian w Sta...
Ważna informacja dla hodowców drobiu

Ważna informacja dla hodowców drobiu

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie w związku z występowaniem licznych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków przekazuję do wiadomości mieszkańcom, że na obszarach wolnych od choroby obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwi...
Woda z sieci wodociągu przydatna do spożycia

Woda z sieci wodociągu przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie,  w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku – w sprawie jakości ...
Podsumowanie szacowania strat w gminie Kutno w wyniku suszy w 2019 roku

Podsumowanie szacowania strat w gminie Kutno w wyniku suszy w 2019 roku

W związku z suszą, która wystąpiła na terenie gminy Kutno w 2019 roku, do Urzędu Gminy wpłynęło 208 wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych. Ich rozpatrzeniem zajęła się powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Komisja ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód w...
Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego

Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów...

Zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0001/17-00 z Instytucją Zarządzającą Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego realizowany jest projekt pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów prz...
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciborów

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciborów

Gmina Kutno dokonała odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciborów gm. Kutno". Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie sieci wodociągowej na długości 402 mb, uzbrojenie sieci w zasuwy oraz hydrant przec...
Gmina Kutno pozyskała dofinansowanie na utworzenie Klubu Dziecięcego w Gołębiewku

Gmina Kutno pozyskała dofinansowanie na utworzenie Klubu Dziecięcego w...

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kutno pozyskała dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" – edycja 2020, ze środków finansowych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na utworzenie Klubu D...