• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Informacja dot. przepustów pod zjazdami

20220216-090423komunikat

Gmina Kutno mając na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych, w związku z powtarzającymi się w ostatnich latach dużymi i intensywnymi opadami deszczu informuje, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1376 ze zm.) utrzymyw...

Czytaj dalej

Wywiad z Wójt Gminy Kutno Justyną Jasińską w Radiu Q

20220214-141854wywiad-q

 Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska na temat konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021 - 2033 oraz innych ważnych wydarzeń w naszej gminie. Gość Radia Q - Justyna Jasińska 14.02.2022 Radio Q 100,7 FM http://www.radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/4263-gosc-radia-q-justyna-jasinska-14-02...

Czytaj dalej

Informacja o prowadzonych przez WFOŚiGW w Łodzi naborach wniosków dla osób fizycznych

20220209-092521wnioski

Informujemy, że w WFOŚiGW w Łodzi prowadzi nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach 3 Programów Priorytetowych: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest Więcej informacji na temat ww. programów n...

Czytaj dalej

Informacja dotycząca wyłączenia drogi

20220203-141922roboty

W związku z trwającymi pracami naprawczymi uszkodzonych urządzeń melioracyjnych w pasie drogi zlokalizowanej w miejscowości Stara Wieś 65 gmina Kutno, droga na odcinku od nr posesji 62 do nr posesji 66 zostaje wyłączona z ruchu drogowego od dnia 08 lutego 2022 roku do 09 lutego 2022 roku. Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostro...

Czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

20220204-132610wiatr

 Ostrzegamy przed silnym wiatrem.

Urząd Gminy Kutno planuje wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW

20220204-084558podpisanie

W dniu 2 lutego 2022 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim i Ministrem Cyfryzacji Andrzejem Pieczunko umowę o nieodpłatne korzystanie z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW. EZD PUW to system kancelaryjny umożliwiający dokumentowanie i załatwianie spraw...

Czytaj dalej

Uwaga - roboty drogowe

20220203-141922roboty

W związku z trwającymi pracami naprawczymi uszkodzonych urządzeń melioracyjnych w pasie drogi zlokalizowanej na wysokości posesji Stara Wieś 65 gmina Kutno, jeden pas drogi wewnętrznej (dz. ew. nr 97 obręb Bielawki) zostaje wyłączony z ruchu drogowego od dnia dzisiejszego, to jest od 03 lutego 2022 roku do 09 lutego 2022 roku. Kierujących pojazdami...

Czytaj dalej

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku

20220202-130407akcyza

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT: w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów...

Czytaj dalej

Zaproszenie do konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-2030

20220211-103335strategia2

W związku z zakończeniem prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-2030 Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zaprasza każdego Mieszkańca Gminy Kutno oraz inne podmioty uprawnione do zgłaszania swoich uwag, sugestii i propozycji zmian, w szczególności przedstawicieli lokalnych podmiotów społecznych i gospodarczych, do wzięcia udział...

Czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

20220127-143451wiatr

Ostrzegamy przed silnym wiatrem.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30