Sytuacja epidemiczna na terenie gminy Kutno

Sytuacja epidemiczna na terenie gminy Kutno

W ostatnim okresie napłynęły do nas pozytywne informacje dotyczące osób z terenu gminy Kutno zakażonych koronawirusem. Do chwili obecnej aż 6 osobom udało się pokonać chorobę COVID-19, co bez wątpienia dodaje nam otuchy i nadziei. W dalszym ciągu 1 osoba z terenu g...
Wójt zaprasza do udziału w konkursach literackich

Wójt zaprasza do udziału w konkursach literackich

Wójt Gminy Kutno zaprasza do udziału w konkursach literackich. Szczegółowe informacje  na temat obu konkursów znajdziecie Państwo na w zakładce aktualności na stronie internetowej www.gminakutno.pl 
Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Kutno w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Kutno w związku z epidemią zakażenia...

​W dniu 27 kwietnia 2020 roku Wójt Gminy Kutno wydała Zarządzenie nr 59/2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Kutno w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników U...
Wsparcie od przedsiębiorców Gminy Kutno

Wsparcie od przedsiębiorców Gminy Kutno

Składamy serdeczne podziękowania lokalnemu przedsiębiorcy, który przekazał dla pracowników Urzędu Gminy oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kutno przyłbice ochronne. W czasie epidemii niezbędne jest podejmowanie wszelkich działań, które...
Wzrost ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kutno

Wzrost ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy...

  W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Wójt Gminy Kutno Rada Gminy Kutno podjęła uchwałę NR XX/157/2020, na mocy której wzrosła wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy Kutno. Poniżej treść uchwały.
Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego

Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego

​ W dniu 29 kwietnia 2020 roku na wniosek Wójt Gminy Kutno Rada Gminy Kutno podjęła  uchwałę NR XX/156/2020, na mocy której  wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 35 000 zł. Powiatowi Kutnowskiemu na realizację zadania "Zaku...
COVID -19 Działania Wójt Gminy Kutno

COVID -19 Działania Wójt Gminy Kutno

W związku z panującą epidemią wywołaną wirusem SARS CoV-2, powodującą rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 i wydanym przez Ministra Zdrowia w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzeniem w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia ep...
Informacja dotycząca redukcji restrykcji związanych z zagrożeniem epidemicznym

Informacja dotycząca redukcji restrykcji związanych z zagrożeniem epidemicznym

W dniu 4 maja 2020 roku wchodzą w życie przepisy regulujące kolejne etapy stopniowego łagodzenia restrykcji nałożonych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym przez koronawirusa wywołującego chorobę Covid-19. Poniżej grafika prezentująca szczegółowo ...
Dzień Strażaka

Dzień Strażaka

 Dzień Strażaka, to międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja. To nie przypadkowa data, bo wypada w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. Właśnie on jest patronem gaszących pożary. Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe w Po...
Raport z działań podjętych przez  Wójta Gminy Kutno w związku z pandemią koronawirusa.

Raport z działań podjętych przez Wójta Gminy Kutno w związku z pandemią...

Link do raportu  http://panoramakutna.pl/jakie-dzialania-w-zwiazku-z-koronawirusem-podjeto-w-gminie-kutno-jest-raport-wojt-justyny-jasinskiej/