• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Eliminacje szkolne do konkursu "Ziemia kutnowska i jej mieszkańcy w okresie powstania styczniowego"

konkurs-historyczny

 27 marca o godz. 10:00 odbył się I etap Konkursu historycznego pn. "Ziemia kutnowska i jej mieszkańcy w okresie powstania styczniowego". W eliminacjach szkolnych w gminie Kutno wzięło udział 35 uczniów ze szkół podstawowych w Strzegocinie, Wroczynach, Byszewie i Gołębiewku Nowym Do II etapu zakwalifikowało się 16 uczniów, którzy spotkają się ...

Czytaj dalej

Prezentacja Stołów wielkanocnych KGW z gminy Kutno

stoly

 Już 3 kwietnia o godzinie 17:00 zapraszamy do Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku na prezentację stołów wielkanocnych połączoną z degustacją. Świąteczne smakołyki przygotują Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kutno

Informacja o dofinansowaniu do sterylizacji i kastracji zwierząt

psykoty

  Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kutno nr LXI/414/2023 z dnia 28.02.2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2023 roku" informuję, że w dniu 29.03.2023 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracj...

Czytaj dalej

Trwają inwestycje Gminy Kutno w zakresie gospodarki wodno - ściekowej

zurawieniec

Gmina Kutno realizuje kolejne inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Trwają aktualnie prace budowlane związane z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu polegające m.in. na dociepleniu budynku SUW i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wkrótce zainstalowany zostanie również dodatkowy zbiornik o pojemności 200m3 służ...

Czytaj dalej

Gmina Kutno otrzymała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości

kgw

Gmina Kutno znalazła się wśród 468 gmin z terenu całej Polski, którym przyznano pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich!Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury naboru i przeprowadzeniu oceny 790 wniosków w naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzy...

Czytaj dalej

Mieszkańcy Leszna zyskali nową sieć kanalizacji sanitarnej

b2ap3_large_kanalizacja

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno, gm. Kutno". W ramach zadania został wybudowany system kanalizacji rozdzielczej grawitacyjno – ciśnieniowej odprowadzającej ścieki sanitarne (bytowe) od mieszkańców osie...

Czytaj dalej

Eliminacje gminne do XLVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph."Młodzież Zapobiega Pożarom".

konkurs-strazacy

W dniu 17 marca 2023 roku w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku odbyły się eliminacje gminne do XLVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph."Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych tj. klasa I-IV oraz V-VIII. Do rywalizacji przystąpiło łącznie 25 uczniów z czterech szkół podstawowych z terenu...

Czytaj dalej

Szkolenia dla sołtysów w Urzędzie Gminy Kutno

szkolenia

W ubiegłym roku Rada Gminy Kutno przyjęła nową strategię rozwoju gminy na lata 2021-2023, wyznaczając kierunki rozwoju na najbliższe lata. Istotnymi elementami strategii są: aktywizacja społeczności lokalnej poprzez efektywne włączanie mieszkańców w życie Gminy, budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój współpracy pomiędzy władzami samorzą...

Czytaj dalej

Usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Kutno

opieka

Od września 2022 roku Gmina Kutno realizuje projekt „ Usługi opiekuńcze ". Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to prawie milion złotych...

Czytaj dalej

Przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety na temat gminy Kutno

ankieta-2

Przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety na temat gminy Kutno. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat jakości życia w Gminie Kutno, dlatego zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety. Opinia mieszkańców Gminy Kutno będzie dla nas nieocenioną wskazówką do dalszej pracy dla podniesienia poziomu i jakości życia rodzin, dzieci, s...

Czytaj dalej

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30