Realne zagrożenie ptasią grypą

Realne zagrożenie ptasią grypą

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 r. zostało ujawnione kolejne ognisko wirusa ptasiej grypy w powiecie kolskim w województwie wielkopolskim, w skutek czego służby zlikwidowały stado 6 tysięcy ptaków. To już drugi przypadek wystę...
Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów

Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów

Gmina Kutno zakończyła i rozliczyła zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów, gm. Kutno". W ramach przedmiotowego zadania wykonano 504 mb bieżące drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3,5 m, utwardzone zostały pobocza o...
kdr

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Informujemy mieszkańców Gminy Kutno, którzy są posiadaczami Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. rozszerzony został program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w Gminie Kutno. Kontynuujemy udzielan...
Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Program priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie woj. łódzkiego w latach 2020-2021″ przewiduje dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne...
Harmonogram Wywozu odpadów

Harmonogram Wywozu odpadów

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Kutno. Informacje znajdują się poniżej, w postaci skanów: