• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Nowe władze Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

20211215-082255osp-zjazd

W sobotę 11 grudnia 2021 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegocinie odbył się XII Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kutnie.

Celem zjazdu był wybór nowych władz do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego oraz wybór delegatów do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie.

W zjeździe uczestniczyli prezesi, delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kutno oraz zaproszeni goście: dh Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dh Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, st. bryg. Marek Myszkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, dh Justyna Jasińska – Wójt Gminy Kutno, pani Joanna Kajszczarek – Przewodnicząca Rady Gminy Kutno, pan Jacek Saramonowicz – Sekretarz Gminy Kutno, pani Małgorzata Tulińska – Skarbnik Gminy Kutno, pani Jolanta Mikołajczyk – Kierownik Referatu Organizacyjnego, pan Piotr Czerbniak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku, pani Katarzyna Wiwała -Sołtys sołectwa Strzegocin.

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego dh Andrzej Siuda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2016-2020.

Skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kutnie na lata 2021-2026 ukonstytuował się następująco:

Prezes - dh Andrzej Siuda

Wiceprezes - dh Andrzej Walerczak

Wiceprezes - dh Andrzej Ignaczak

Komendant Gminny - dh Zdzisław Pęgowski

Sekretarz – dh Krzysztofa Kaźmierska

Skarbnik - dh Agnieszka Podlasin

Członek Prezydium - dh Marek Pawłowski

Członkowie zarządu:

dh Robert Baryła

dh Kamil Borowiak

dh Antoni Jóźwiak

dh ks. Piotr Kalisiak

dh Łukasz Karczewski

dh Mirosław Karczewski

dh Jerzy Konopiński

dh. Paweł Konopiński

dh Jerzy Kostrzewa

dh Remigiusz Miklas

dh Rafał Olszewski

dh Wojciech Pigulski

dh Marian Serek

dh Krzysztof Stasiak

dh Jacek Wiankowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Kutnie:

Przewodniczący - dh Andrzej Pacholczyk

Sekretarz - dh Stanisław Majtczak

Członek - dh Wiesław Kowalski

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

Prezes Zarządu - dh Andrzej Siuda

Wiceprezes - dh Andrzej Ignaczak

Komendant Gminny - dh Zdzisław Pęgowski

Kapelan Powiatowy – dh ks. Piotr Kalisiak

Członek Prezydium - dh Marek Pawłowski

Członek Zarządu - dh Robert Baryła

Członek Zarządu - dh Remigiusz Miklas

Członek Zarządu - dh Mirosław Karczewski

Członek Zarządu - dh Marian Serek

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie:

Prezes Zarządu - dh Andrzej Siuda

Komendant Gminny - dh Zdzisław Pęgowski

Członek Zarządu - dh Robert Baryła

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30