• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

b2ap3_large_20220317-141155konsultacje

3 maja 2021 r. strona polska przesłała do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – dokument programujący wsparcie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Od tej pory trwa intensywny dialog techniczny z KE, który kończy akceptacja dokumentu przez KE (pozytywna ocena KE).

W tym celu został opracowany projekt „Kryteriów wyboru ostatecznych odbiorców wsparcia dla przedsięwzięć w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu" Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, których przygotowanie jest zarazem realizacją jednego z kamieni milowych tej inwestycji.

Zapraszamy Państwa do włączenia się w opiniowanie tego dokumentu poprzez udział w konsultacjach społecznych, które będą trwały do 18 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz ankiety znajdą Państwo na stronie:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych 

kryteria_wyboru_A19_20220415-080959_1
188 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30