• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Wyjątkowy dzień w Szkole Podstawowej w Byszewie

byszew
Dzień 9 czerwca 2022 roku był wyjątkowy dla uczniów i kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Byszewie. Obchodzony był Dzień Patrona Szkoły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min.: Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Waldemar Wojciechowski, Dyrektor Biura Senatora Przemysława Błaszczyka Aleksandra Dulkiewicz, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, Przewodnicząca Rady Gminy Kutno Joanna Kajszczarek, Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Robert Witczak, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kutno Liliana Urbańczyk Wójcik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. B. Zaleskiego w Leszczynku Piotr Czerbniak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Małgorzata Modrzejewska, Kierownik referatu organizacyjnego UGK Jolanta Mikołajczyk, Sekretarz Gminy Kutno Jacek Saramonowicz.

Wydarzenie było doskonałą okazją do prezentacji historii szkoły oraz podsumowania inwestycji pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Byszewie oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Gołębiewku Nowym, gm. Kutno". Całkowitą wartość zadania stanowi kwota 3 530 858,29 zł, z której na Szkołę w Byszewie zostało przeznaczone 1 563 563,97 zł, a na Szkołę w Gołębiewku 1 872 983,47 zł.Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego będącego w dyspozycji Województwa Łódzkiego w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w kwocie 2 364 453,99 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy pożyczko dotacji w kwocie 1 003 850,00 zł. Zakres robót budowlanych obejmował: wymianę pokrycia dachowego na budynkach obu szkół, wykonanie elewacji, docieplenie ścian fundamentowych i cokołu budynków szkół, wymianę oświetlenia wewnątrz budynków szkoły, montaż okien połaciowych, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła na pellet.

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podziękowała przedstawicielom instytucji wspierających za wsparcie finansowe i okazaną pomoc, w tym: Prezesowi WFOŚIGW w Łodzi Panu Wojciechowi Miedzianowskiemu, Marszałkowi Województwa Łódzkiego Panu Grzegorzowi Schreiberowi, którego reprezentował Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Waldemar Wojciechowski oraz Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Przemysławowi Błaszczykowi, w którego imieniu na uroczystości pojawiła się Dyrektor Biura Pani Aleksandra Dulkiewicz.

Uroczystość stanowiła również okazję do podziękowania za wieloletnią pracę zawodowej Dyrektor szkoły Barbarze Podolskiej, która niebawem przechodzi na emeryturę.

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska w słowach uznania przedstawiła ogromne zasługi Pani dyrektor dla rozwoju szkoły w Byszewie.W dalszej części wydarzenia zebrani goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły.

Na zakończenie wydarzenie Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wręczyła nagrody w konkursie „Młodość bez alkoholu i uzależnień" dla uczniów z klas V-VIII, organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

Tematem było zaprojektowanie w formie przestrzennej opakowania paczki papierosów lub opakowania w formie butelki po alkoholu z tekstowymi ostrzeżeniami i ilustracjami.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30