• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

granty

Złożony przez Gminę Kutno wniosek w konkursie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" został pozytywnie rozpatrzony.
W dniu 21 kwietnia2022 r. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała umowę powierzenia grantu.

Projekt otrzyma dofinansowanie że środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Na realizację zadania Gmina Kutno otrzyma 52 500,00 zł, za które gmina dokona zakupu,
a następnie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu komputerowego 21 uczniom gminy Kutno, pochodzącym z rodzin popegeerowskich. 21 laptopów posłuży jako wsparcie techniczne procesu edukacji, m.in. jako narzędzia umożliwiające i ułatwiające naukę.

Następnym krokiem będzie ogłoszenie zapytania ofertowego w celu wyboru dostawcy sprzętu. O dalszych postępach w realizacji projektu informować będziemy Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Gminy Kutno.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30