• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Wręczenie nagród w II Konkursie Poetyckim im. Józefa Bohdana Zaleskiego

zaleski

W 23 kwietnia 2022 roku na terenie zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku odbyła się uroczystość wręczenia nagród w II Konkursie Poetyckim im. Józefa Bohdana Zaleskiego.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem "Patriotyzm w poezji". Konkurs miał charakter ogólnopolski i polegał na napisaniu wiersza inspirowanego twórczością Józefa Bohdana Zaleskiego. Zgłoszenia przyjmowane były w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież 12-17 lat oraz 18+.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki, Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

Poezja J.B. Zaleskiego wybrzmiała na nowo i stała się inspiracją do pisania wierszy przez uczestników konkursu z terenu całej Polski - dokładnie 200 lat od przybycia J.B. Zaleskiego do Leszczynka. Przywracanie pamięci o tym zapomnianym poecie to jeden z celów działalności Centrum Kultury Gminy Kutno i Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku.

J.B. Zaleski był nie tylko wybitnym poetą okresu romantyzmu, ale również czynnym patriotą zaangażowanym w działalność wielu organizacji patriotycznych. W okresie powstania listopadowego pełnił funkcję adiutanta gen. Józefa Chłopickiego, walczył w kilku bitwach, a jego podpis poselski widnieje pod aktem detronizacji cara Mikołaja I Romanowa. Uczestniczył w ostatnim posiedzeniu sejmu powstańczego, który odbył się w Płocku we wrześniu 1831 r. Po powstaniu listopadowym walczył m.in. pod Sochaczewem i Grochowem, za co otrzymał Order Virtuti Militari.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej, która w zarysie przedstawiła uczestnikom wydarzenia postać Józefa Bohdana Zaleskiego oraz podkreśliła jak ważną w obecnych czasach wartością jest patriotyzm, który„…pełnił i pełni ważną rolę w kształtowaniu własnej osobowości, jak i obrazu własnego państwa, a umiłowanie ojczyzny i wola ponoszenia za nią ofiary to akt wielkiego oddani. Obecna wojna na Ukrainie przypomina nam o tym jaką wartość ma życie i wolność"

Następnie w pięknej scenerii dworu Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kutno Liliana Urbańczyk Wójcik oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego Piotr Czerbniak ogłosili nazwiska laureatów oraz osób wyróżnionych w obu kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa

 • 1.Weronika Przybysz
 • 2.Agata Guzdraj
 • 3.Oliwia Bugaj

Wyróżnienia

 • Klaudia Graczyk
 • Kamila Pawlik
 • Maciej Kubicki

II kategoria wiekowa

 • 1.Piotr Zemanek
 • 2.Magdalena Dryl
 • 3.Agnieszka Mędrzak-Sikora

Wyróżnienia

 • Anna Piliszewsa
 • Arkadiusz Stosur
 • Anna Kobylińska
 • Barbara Medajska
 • Krzysztof Szczepański

Nagrody główne w postaci kart upominkowych o wartości 800 zł, 600 zł oraz 200 zł odpowiednio za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca w obu kategoriach wiekowych ufundowali Państwo Ilona i Robert Denarscy właściciele firmy Maszyny rolnicze Agro-Factory II, natomiast fundatorem nagród rzeczowych dla osób wyróżnionych jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego. Nagrody zostały wręczone przez Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską.

Dodatkowymi atrakcjami uroczystości były: recytacja zwycięskich wierszy, wystawa poświęcona poezji J.B. Zaleskiego i Recital poezji śpiewanej, który wykonała aktorka Pani Adrianna Godlewska przy akompaniamencie Marcina Mazurka. Adrianna Godlewska-Młynarska to absolwentka warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, aktorka m.in. teatrów Syrena, Dramatycznego, Ludowego, Rozmaitości, Rampa, znana z występów w wielu programach rozrywkowych, m.in. w kabaretach Dudek i U Lopka. Dużą popularność przyniosło jej telewizyjny program „Gotowanie na ekranie", w którym przez kilka lat dzieliła się swoją pasją kulinarną.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach trwałości projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zdjęcia: Piotr Szatkowski

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30