• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska powołana do Rady Kobiet w Rolnictwie

20220309-123851rada

Bardzo miło nam poinformować, że Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska została powołana do Rady Kobiet w Rolnictwie. Akty powołania wręczył Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk na pierwszym spotkaniu Rady, które odbyło się 8 marca 2022 roku.

Rada ma zająć się proponowaniem rozwiązań korzystnych dla rolnictwa, zwłaszcza dla kobiet, które zasilają ten sektor.

Kadencja Rady Kobiet w rolnictwie będzie trwać 3 lata, a w jej skład może wchodzić nie więcej niż 20 osób.

Główne zadania Rady Kobiet to:

 • 1.analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów,
 • 2.rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji, a także przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnych),
 • 3.inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet,
 • 4.opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem i sytuacją kobiet i dziewcząt,
 • 5.współpraca z komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia,
 • 6.wspieranie i rekomendowanie działań mających na celu promowanie:
 • a.- dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie,
 • b.- ekologicznej żywności,
 • c.- dziedzictwa i kultury wsi,
 • d.- pozytywnych aspektów życia na terenach niezurbanizowanych,
 • 7.podejmowanie innych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet w rolnictwie.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30