• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Kutno

opieka

Od września 2022 roku Gmina Kutno realizuje projekt „ Usługi opiekuńcze ". Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to prawie milion złotych tj. 995256,25 zł z czego kwota dofinansowania to 895 730,62 zł . 

Wkład własny w wysokości 10 % wartości projektu został wniesiony w postaci:
- udostępnienia sali w celu wykorzystania do realizacji wsparcia w projekcie,
- udostępnienia pomieszczeń na potrzeby prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego jest to wkład rzeczowy wnoszony w koszty bezpośrednie,
- wkładu finansowego w postaci kosztów zasiłków w wysokości 5 850,00 zł. miesięcznie.

Jak mówi Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska   "To bardzo ważne aby osoby starsze, słabsze, potrzebując opieki miały  możliwość uzyskania pomocy, którą  świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym."


Projekt skierowany jest do osób z gminy Kutno zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Są to osoby, które wymagają opieki oraz wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projektem objęci są również opiekunowie faktyczni tych osób. Ze wsparcia korzysta 75 osób w tym 40 osób wymagających opieki oraz 35 opiekunów faktycznych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Zadania realizowane w projekcie to usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunów w miejscu zamieszkania:
• pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
• opieka higieniczna, pielęgnacja zleconą przez lekarza
• zapewnienie kontaktów z otoczeniem


Realizowane są również specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawniają zaburzone funkcje organizmu oraz wspierają zdrowia psychicznego, przyczyniając się do wielostronnej aktywizacji.
W ramach projektu w Urzędzie Gminy Kutno przy ul. Witosa 1 powstała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, realizuje swoje cele w szczególności poprzez nieodpłatne udostępnienie urządzeń rehabilitacyjnych osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projektu jest realizowany do końca sierpnia 2023 roku. Po jego zakończeniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie będzie kontynuował wypożyczanie sprzętu dla mieszkańców naszej gminy.


Oferowany sprzęt to:
• wózki inwalidzkie,
• podpórki (balkoniki),
• kule łokciowe,
• materace przeciwodleżynowe,
• fotele masujące,
• łóżka rehabilitacyjne,
• trójnogi rehabilitacyjne,
• wózki pielęgnacyjne,
• fotele sanitarne.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30