• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Urząd Gminy Kutno planuje wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW

20220204-084558podpisanie

W dniu 2 lutego 2022 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim i Ministrem Cyfryzacji Andrzejem Pieczunko umowę o nieodpłatne korzystanie z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW.

EZD PUW to system kancelaryjny umożliwiający dokumentowanie i załatwianie spraw w postaci elektronicznej.

System EZD PUW umożliwia m.in.:

 • rozdzielanie i rejestrowanie przesyłek wpływających drogą tradycyjną, pocztą elektroniczną, elektroniczną skrzynką podawczą (w tym ePUAP).
 • prowadzenie pełnego obiegu dokumentów drogą elektroniczną bez konieczności drukowania dokumentów,
 • możliwość ustawiania systemu zastępstw za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim lub urlopie, co umożliwia dotrzymanie terminowości załatwiania spraw,
 • kwalifikowanie dokumentów według jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA) i automatyczne nadawanie kolejnego w danej klasie numeru sprawy,
 • podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym,
 • prowadzenie wielu rejestrów,
 • generowanie raportów na potrzeby archiwum zakładowego.

W ramach wdrożenia systemu Urząd Gminy Kutno w bieżącym roku przeprowadzi niezbędne prace w celu przygotowania się do wdrożenia Systemu EZD PUW jako podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych. W tym celu powołany zostanie zespół odpowiedzialny za koordynację i wdrożenie Systemu. Ponadto wprowadzone zostaną przepisy wewnętrzne związane z wdrożeniem Systemu oraz opracowane zostaną procedury wewnętrzne dotyczących postępowania z dokumentacją.

W ramach programu „Cyfrowa Gmina" pozyskany zostanie sprzęt techniczny niezbędny do wdrożenia i utrzymania Systemu EZD PUW.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30