• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Umowy podpisane - organizacje realizują zadania

umowy

 31 maja 2022 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podpisała umowy na realizacje zadań publicznych. 

W spotkaniu wzięły udział organizacje pozarządowe i osoby prywatne, których wnioski otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony zdrowia i ekologii oraz  naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. 

Z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji wpłynęło łącznie 3 oferty. Dotację otrzymało

 • Stowarzyszenie Zespół Ludowy Leszczynianki – w kwocie 9 000,00 zł na zadanie publiczne pod nazwą „Noc Świętego Jana – warsztaty kultury ludowej".

Z dziedziny kultury fizycznej, sportu i turystyki łącznie wpłynęło 7 ofert. Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

 • Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno" w kwocie 5 000,00 zł na zadanie publiczne pod nazwą „Zajęcia sportowe w piłce nożnej dla najmłodszych";
 • Fundacja Piotra Reissa w kwocie 2 200,00 zł na zadanie pn.: „Igrzyska Przedszkolaków turnieje dla najmłodszych;
 • Akademia Sportów Walki i Rekreacji „Alex" w kwocie 5 000,00 zł na zadanie publiczne „Zajęcia sportowe z elementami samoobrony i kickboxingu dla dzieci i młodzieży";
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej Pestis w kwocie 3 500,00 zł na zadanie publiczne pn.: „Przez sport do historii".

Z dziedziny ochrony zdrowia i ekologii łącznie wpłynęło 6 ofert. Dotacje otrzymały:

 • Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pn.: „Opieka hospicyjno-paliatywna dla mieszkańców Gminy Kutno";
 • Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie, Koło nr 109 Metalurg w kwocie 4 987,00 zł na zadanie pn.:  "Czas na zdrowe hobby – zdobywam kartę wędkarską"

W ramach inicjatywy lokalnej wpłynęły 4 wnioski. Dofinansowanie otrzymał :

Tomasz Skuza w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Album fotograficzny „Gmina Kutno".

Realizacja zadań rozpoczyna się już 1 czerwca i potrwa do końca 2022 roku.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30