• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Budynek przy Krośniewickiej 41 zyskuje nowe oblicze

termo

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy ul. Krośniewickiej 41 w Kutnie" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85 % wartości inwestycji, 15 % stanowi wkład własny, a łączny koszt realizacji zadania to 1 740 000,00 zł. Wykonawcą zadania jest MEG – BUD Marcin Gibski Krzesin 21 A, 99-300 Kutno. Nadzór budowlany nad realizacją objęła Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.Termin realizacji: 13 miesięcy od daty podpisania umowy tj. lipiec - sierpień 2023 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę budynku biurowo – mieszkalnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej z kotłownią na gaz ziemny oraz remont garażu, dobudowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę schodów i podestu wejściowego, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów bocznych do części usługowej, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz obróbki blacharskie, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji c. o., montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej
i odgromowej. Skrzydło główne budynku zostanie przebudowane na potrzeby pomieszczeń biurowych, skrzydło wschodnie zachowa przeznaczenie użytkowo – biurowe.

Dotychczas ocieplono fundament i ściany budynku styropianem, wymieniono stolarkę okienną i zamurowano małe okna. Wewnątrz budynku usunięto parapety i przeprowadzono przewidziane w projekcie roboty rozbiórkowe. Rozpoczęto również wymianę instalacji elektrycznej.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30