• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Świadczenie ratownicze dla druhów OSP

20220218-111353osp

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 25 lat
(w przypadku mężczyzn, którzy ukończyli65 lat) oraz 20 lat (w przypadku kobiet, które ukończyły 60 lat).

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczych przez wymagany okres:

- od 1 stycznia 2022 roku takie potwierdzenie stanowi dokumentacja prowadzona przez PSP;

- w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku potwierdzeniem jest dokumentacja PSP lub oświadczenie trzech świadków;

- za lata wcześniejsze, tj. do 31 grudnia 2011 roku potwierdzeniem jest wyłącznie pisemne oświadczenie trzech świadków.

Po uzyskaniu oświadczeń świadków, członek OSP składa je do właściwego wójta w celu ich weryfikacji i uzyskania potwierdzenia.

Po uzyskaniu powyższego potwierdzenia, członek OSP dołącza oryginały potwierdzonych oświadczeń do wniosku składanego do komendanta powiatowego.

Członkowi OSP, który złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do tego świadczenia od miesiąca wejścia w życie ustawy.

Wszelkich informacji na temat składania wniosków udzielamy pod nr  telefonu 24/355-70-34

Materiały pomocnicze do pobrania:

1.Rozporządzenie_MSWiA_w_sprawie_wniosku_o_przyznanie_świadczenia_ratowniczego

2. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia

3.Wzór_oświadczenia_świadka_załącznik_do_instrukcji

4.Instrukcja_pomocnicza_dla_członków_OSP-1

20220218-111501ustawa-o-osp
297 kb
20220302-115523wzor-wniosku-o-przyznanie-swiadczenia
26 kb
20220218-111432wzor_oswiadczenia_swiadka
19 kb
20220218-111520instrukcja_pomocnicza
16 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30