• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Nagroda Wójt Gminy Kutno z okazji Dnia Edukacji Narodowej

nagrody-nauczyciele

W dniu 18 października 2022 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wręczyła nagrody następującym nauczycielom:

1.Pani mgr Beacie Cieślak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach
2.Pani mgr Beacie Jurkowskiej - Przybysz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
3.Panu mgr Teofilowi Tryburze – p.o. dyrektora szkoły w okresie od grudnia do sierpnia 2022 roku, nauczyciel języka niemieckiego i historii w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
4.mgr Monice Szymaniak – nauczycielka wychowania fizycznego i bibliotekarka w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
5.mgr Marzenie Majtczak – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach,
6.mgr Magdalenie Domżał – nauczycielka języka angielskiego i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach,
7.mgr Barbarze Wiśniewskiej – nauczycielka przyrody, biologii i plastyki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
8.mgr Annie Michalak – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
9.mgr Krystynie Wasińskiej – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
10.mgr Krzysztofowi Dymnemu – nauczyciel matematyki i WDŻ w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
11.mgr Wiesławie Sulkowskiej – nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
12.mgr Elżbiecie Kozłowskiej – nauczycielka języka polskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
13.mgr Renacie Mordzak – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym.
Kwota nagród w 2022 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Kutno wyniosła 86 565 zł i została przyznana 74 osobom.
Kwota nagród dla nauczycieli wyniosła 44 945 zł, w tym nagroda Wójt Gminy Kutno 22 500 zł. Kwota nagród dla pracowników administracji i obsługi wyniosła 41 620 zł.

Wójt  Gminy Kutno Justyna Jasińska podziękowała wszystkim dyrektorom i nauczycielom za sumienną pracę dydaktyczną i  wychowawczą i życzyła dalszych sukcesów zawodowych i wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów, które przyczyniają się do rozwoju szkolnej społeczności.


Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30