• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

zawody-strazackie

W dniu 18 czerwca 2022 roku na boisku w Rykowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Udział wzięło 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kutno.

Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych i rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:

 • sztafecie pożarniczej z przeszkodami
 • ćwiczenie bojowe

Nad ich przebiegiem czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie, której przewodniczył st. ogn. w st. spocz. Andrzej Popielarczyk.

Podczas realizowania zadań liczył się przede wszystkim czas, jak również poprawność ich wykonania, gdyż w przypadku popełnionych błędów przyznawano punkty karne. Te doliczano do końcowego wyniku zawodów w postaci dodatkowego czasu.

Wyniki Gminnych zawodów sportowo-pożarniczych Kutno 2022:

I miejsce OSP Wroczyny

II miejsce OSP Wierzbie

III miejsce OSP Strzegocin

IV miejsce OSP Gołębiewek Nowy

V miejsce OSP Leszczynek

Puchary oraz nagrody rzeczowe zwycięzcom wręczyła Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska.

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności:

- mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,

- ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,

- popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

- przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30