• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Korekta deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

20220317-103141smieci

Informujmy, że w związku z trwającą wojną w Ukrainie i przypadkami przyjmowania pod swój dach uchodźców właściciele nieruchomości, którzy przyjmują takie osoby, na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) są zobowiązani do korekty złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych (tj. liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30