• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia i ekologii

20220315-133239grafika-zdrowie

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia i ekologii. W zakresie wspierania i upowszechnienia ochrony zdrowia i ekologii można realizować jedno z poniższych działań:

Zadania z obszaru ochrony zdrowia i ekologii

1. Ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, jak też przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1) prowadzenie edukacji zdrowotnej i profilaktycznej, krzewienie idei krwiodawstwa;

2) powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;

3) powierzenie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

4) powierzenie lub wsparcie organizacji półkolonii, kolonii, igrzysk sportowych, turniejów, obozów oraz festynów rodzinnych o charakterze profilaktyczno – informacyjnym.

2. Ekologia, ochrona przyrody i środowiska:

1)wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej;

2)wspieranie ograniczania wytwarzania odpadów;

3) wspieranie oraz prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego;

4) realizację programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Kutno w sprawach dotyczących ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych:

1) zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów osób niepełnosprawnych, pomocy w pokonywaniu barier psychicznych i akceptacji swojej niepełnosprawności oraz pomocy rodzinie w/w osób;

2) prowadzenie opieki hospicyjno – paliatywnej dla mieszkańców gminy Kutno.

Łączna kwota przeznaczona na zadania realizowane w zakresie ochrony zdrowia i ekologii to 30 000 złotych.

Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania wynosi 10 000 złotych.

Na wnioski czekamy do 6 kwietnia 2022 roku, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do 5 maja 2022 roku.

Realizacja zadań może odbywać się w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.


20220315-133359skanowanie0579
2.4 mb
20220315-133424oferta---otwarty-konkurs-ofert
39 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30