• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury

20220315-130952grafika-kultura

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury. W zakresie wspierania i upowszechnienia kultury można realizować jedno z poniższych działań:

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji:

1) wspieranie działalności kulturalnej we współpracy lub partnerstwie z Centrum Kultury Gminy Kutno i Gminną Biblioteką Publiczną;

2) współdziałanie w celu ochrony i promocji zabytków;

3) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;

4) realizację przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju Gminy poprzez kulturę;

5) realizację działań mających na celu zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Kutno do kultury;

6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

7) budowanie miejsc aktywności lokalnej uzupełniających ofertę gminnych instytucji kultury;

8) upamiętnianie miejsc pamięci narodowej;

9) organizowanie imprez lokalnych mających na celu przekazywanie miejscowych obyczajów;

10) dbałość o zachowanie i wzbogacenie miejscowych zbiorów kulturalnych;

11) wspieranie organizowania i promocji wydarzeń skierowanych do mieszkańców gminy Kutno i objętych patronatem Wójta Gminy Kutno min.dożynek gminnych lub gminno – parafialnych

12) upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu.

Łączna kwota przeznaczona na zadania realizowane w zakresie kultury to 30 000 złotych.

Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania wynosi 10 000 złotych.

Na wnioski czekamy do 6 kwietnia 2022 roku, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do 5 maja 2022 roku.

Realizacja zadań może odbywać się w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.

Poniżej Zarządzenie i Ogłoszenie dotyczące konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego

20220315-133015skanowanie0578
2.3 mb
20220315-133034oferta---otwarty-konkurs-ofert
39 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30