• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Konkurs Kapliczki Gminy Kutno rozstrzygnięty

kapliczki-glowne

Konkurs literacko - fotograficzny "Kapliczki gminy Kutno" zorganizowany przez Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską zakończył się 31 marca 2022 roku.

Patronat honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba.

Celem Konkursu była promocja gminy Kutno i propagowanie jej piękna poprzez spisanie historii i sfotografowanie kapliczek oraz przydrożnych krzyży, a także zachęcenie mieszkańców do prezentowania własnej twórczości i rozwijania kultury słowa.

W dniu 25.04.2022 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:

1. Jacek Saramonowicz – Sekretarz Gminy Kutno

2. Piotr Czerbniak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku

3. Piotr Kalisiak – Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Głogowcu

Konkurs był adresowany do mieszkańców gminy Kutno i nie tylko. Zadaniem konkursowym było opisanie oraz sfotografowanie kapliczki znajdującej się na terenie Gminy Kutno. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wyłonienie zwycięzców było trudne ze względu na wysoki poziom napisanych prac. Podczas oceny prac zwracano uwagę na następujące kryteria:

 • wartość merytoryczną - praca powinna zawierać prawdziwe wydarzenia związane z Kapliczkami gminy Kutno, powinna mieć sens i być napisana w sposób zrozumiały,
 • estetyka - praca była przejrzysta i czytelna
 • samodzielność - cała praca ani jej część nie mogła być skopiowana z innych już publikowanych materiałów literackich.

Do Urzędu Gminy Kutno wpłynęło 18 prac konkursowych w tym jedna z prac nie spełniła konkursowych wymagań i tym samym została odrzucona z przyczyn formalnych.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby:

 • 1 miejsce - Antoni Bogus - 45 punktów
 • 2 miejsce - Lena Sawicka - 43 punkty
 • 3 miejsce – Bartłomiej Sawicki - 42 punkty
 • Wyróżnienie -  Elżbieta Żółtowska.
 • Wyróżnienie - Maria Janowska

Laureaci konkursu oraz wyróżniona osoba otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymają upominki za udział w konkursie.

O terminie rozdania nagród poinformujemy uczestników konkursu telefonicznie.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30