Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie.

gettyimages-922707956-kopia-jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku –zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia grudnia 2017 roku – w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, w ramach dokonanej okresowej oceny jakości wody, stwierdził przydatność wody do spożycia z sieci wodociągu publicznego w Żurawieńcu oraz Strzegocinie, których właścicielem jest Gmina Kutno.