Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie

SENIORZY2

Poniżej przedstawiamy  Państwu Komunikat  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie dot. zasad postępowania osób starszych i przewlekle chorych.