• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Kompostujesz - Oszczędzasz - 25% zniżki

20220201-125005kompost-ulga

Informujmy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku na mocy uchwały Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kutno wprowadzone zostały nowe regulacje dotyczące bioodpadów.

Każdy kto zadeklaruje kompostowanie bioodpadów będzie ponosił opłatę mniejszą o 25 %.

odpady zbierane selektywnie stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, rośliny doniczkowe) zbierane będą odrębnie od bioodpadów stanowiących odpady kuchenne. Odpady te będą odbierane z nieruchomości nie rzadziej niż 3 razy w roku:

Zgromadzone odpady pomiędzy terminami odbioru właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym może samodzielnie każdą ilość zebranych selektywnie odpadów dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 127.

● Odpady kuchenne (obierki z owoców, warzyw, resztki spożywcze pochodzenia roślinnego, skorupki jaj, fusy po herbacie czy kawie) będą odbierane w terminie od miesiąca kwietnia do miesiąca października nie rzadziej niż 1 raz na 3 tygodnie, a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie.

Szczegółowe terminy odbioru odpadów są zawarte w harmonogramie odbioru na 2022 r.


W celu zminimalizowania ponoszonych kosztów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz troską o środowisko naturalne zachęcamy Państwa do kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Kompost jest idealnym nawozem, zawiera wszystkie potrzebne roślinom łatwo przyswajalne składniki odżywcze i poprawia strukturę gleby. Zatem bez przeszkód może być wykorzystany do nawożenia gleby pod różnorodne uprawy.

 • KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI ? KAŻDY

Z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą skorzystać mieszkańcy domów jednorodzinnych pod warunkiem posiadania przydomowych kompostowników i kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne wytwarzane w danej nieruchomości we własnym zakresie. Mieszkańcy którzy się na to zdecydują OBNIŻĄ swoją miesięczną opłatę za odpady komunalne.

 • W JAKI SPOSÓB MIESZKANIEC MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI ? PROSTY

Z ulgi korzysta KAŻDY właściciel nieruchomości, który zaopatrzy się w kompostownik zakupiony bądź wykonany samodzielnie o budowie ażurowej np. z desek ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. Ponadto należy złożyć nową DEKLARACJĘ. Fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

 • W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ KOMPOSTOWNIK ? ŁATWY

Przy samodzielnym wykonaniu kompostownika musimy zacząć od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian należy układać deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szczeliny, aby zapewnić odpowiednia cyrkulację powietrza, niezbędną do powstawania kompostu. Wskazówki dotyczące budowy kompostownika łatwo jest znaleźć w internecie. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione aby zgromadzony w nim materiał nie przesychał.

Poniżej informacje jak kompostować oraz jak w łatwy sposób zbudować przydomowy kompostownik ( źródło https://lepiej.tauron.pl)

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30